Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća veća:
0%
10%
20%
50%
100%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- Očitovanje: Sporazum sindikata od 03. veljače 2016.godine
 
 • Zagreb, 12. veljače 2016.

  Upućuje se:
  HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT ( HES )
  NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA HEP-a ( NSRHEP-a )
  HRVATSKI ELEKTRODISTRIBUCIJSKI SINDIKAT (HEDISS)
  SAMOSTALNI SINDIKAT ENERGETIKE,KEMIJE I NEMETALA (EKN)

  Poštovani,

  Na zajedničku inicijativu sazivača, Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES-a) i Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSR HEP-a), dana 03. veljače 2016. godine u Zagrebu, u zgradi HEP-a d.d., Ulica grada Vukovara 37, održan je sastanak sindikata koji imaju radnike, članove kod poslodavaca koji su udruženi u Udrugu poslodavaca HEP-a (navedeni u naslovu i predstavnik TEHNOS-a) a radi sklapanja Sporazuma u skladu sa člankom 7.st.2. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine br. 93/14 i 26/15, dalje u tekstu: Zakon). Na sastanku su, nakon prezentiranja broja članova sindikalno organiziranih radnika na razini svih trgovačkih društava kojima je osnivač HEP d.d., po zastupljenim sindikatima, sazivači sastanka prisutnima podijelili prijedlog Sporazuma kojim bi svi sindikati koji djeluju na razini svih trgovačkih društava osnovanih od HEP-a d.d. trebali potvrditi da su reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje za novi kolektivni ugovor dva sindikata, odnosno, Hrvatski elektrogospodarski sindikat i Nezavisni sindikat radnika HEP-a. Isti prijedlog Sporazuma na samom su sastanku potpisala četiri ovlaštena predstavnika sindikata (u naslovu), a TEHNOS se ovim putem na isti očituje na slijedeći način:~
Više o tome..

- Priopćenje za javnost: Za loš nadzor i upravljanje javnim poduzećima netko bi napokon trebao i odgovarati
 
 • Zagreb, 03. veljače 2016.

  Dajemo ovo priopćenje uznemireni viješću o sudskoj presudi koja poništava otkaz bivšem predsjedniku Uprave HEP-a Zlatku Koračeviću te nalaže da ga se vrati na posao, isplati više od 1,1 milijun kuna zaostalih plaća te vrati na korištenje službeni Audi A6.

  ~
Više o tome..

- Zahtjev: Odbijanje zapošljavanja radnika na deficitarnim radnim mjestima u društvima HEP grupe,
 
 • Upućuje se:

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  n/r predsjednika Uprave, mr.sc. Perice Jukića

  Zagreb, 29. siječnja 2016.

  Poštovani,

  TEHNOS već godinama neuspješno traži zapošljavanje radnika na operativnim radnim mjestima (prvenstveno u smjeni i na održavanju) koja kontinuirano nemaju dovoljan broj izvršitelja. Nakon svakog novog postupka restrukturiranja situacija postaje sve alarmantnija. Zadnji u nizu reakcija je nedavni dopis koji je poslan direktoru HEP-Proizvodnje d.o.o. (u privitku).

  ~
Više o tome..

- Zahtjev: Obveza isplate dokupljene mirovine putem ROYAL-osiguranja ugovorene Sporazumom o prestanku ugovora o radu
 
 • Upućuje se:

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  n/r predsjednika Uprave, mr.sc. Perice Jukića

  Zagreb, 28. siječnja 2016.

  Poštovani,

  TEHNOS–u se u posljednjih godinu dana obraćaju bivši radnici trgovačkih društava u vlasništvu HEP-a d.d. sada umirovljenici, koji su bili obuhvaćeni Odlukom o poticajnim mjerama za prestanak radnog odnosa za 2005.g., te ranijom Odlukom koja je uređivala pravo radnika na dokup mirovine i pripadajuću otpremninu. Razlog njihovog obraćanja je zaštita prava na isplatu dokupljene mirovine, koju je, temeljem ugovora za sve korisnike koji su se opredijelili za ponuđene poticajne mjere, ROYAL-mirovinskom osiguranju d.d. iz Zagreba, Trg Mažuranića 13.

  ~
Više o tome..

- Zahtjev: Prijenos zgrada na lokaciji Kupska (NDC-a i ostalih) u vlasništvo HOPS-a d.o.o.
 
 • Upućuje se:

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  n/r predsjednika Uprave, mr.sc. Perice Jukića

  Zagreb, 03. prosinca 2015.

  Poštovani,

  Kao član Nadzornog odbora Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. saznao sam da će jedan od uvjeta za certifikaciju HOPS-a biti raskid sa HEP-om d.d. ugovora o zakupu na poslovnim zgradama u Kupskoj 4 u Zagrebu, pa tako i zgradi NDC-a.

  Također sam saznao da postoje otpori iz HEP-a d.d. da se spomenuta imovina prenese u vlasništvo HOPS-a. S obzirom da se ugovor o zakupu nad tim zgradama mora raskinuti, to znači da se HOPS i njegove radnike, uključujući Nacionalni dispečerski centar, namjerava „protjerati“ iz vlastitih prostora na lokaciji Kupska 4, Zagreb.~
Više o tome..

- Podrška i solidarnost sa sindikatom NOVA SOLIDARNOST
 
 • Upućuje se:

  Sindikatu NOVA SOLIDARNOST

  Zagreb, 17. studenog 2015.

  Drage prijateljice i prijatelji, članovi sindikata NOVA SOLIDARNOST,

  U ime članova sindikata TEHNOS, koji okuplja uglavnom smjenske i ostale operativne radnike u HEP-u i cijeli se svoj vijek bori protiv sindikalnog žutila, političkog kadroviranja i njegovog parazitiranja na javnom sektoru, solidarno vas pozdravljamo te vam čestitamo na osnivanju sindikata NOVA SOLIDARNOST.

  ~
Više o tome..

- Priopćenje za javnost: Živi zid napadom na HEP čini štetu svima, a najviše siromašnima
 
 • Zagreb, 28. svibnja 2015.

  TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a smatra vrlo štetnom kampanju koju posljednjih dana provode aktivisti Živog zida protiv HEP-a. Protuzakonitim, gerilskim ukapčanjem potrošača čine štetu svima: sebi, uključenom potrošaču, HEP-u, javnom dobru.

  Naročita lakrdija su optužbe da HEP krši zakone i Ustav RH prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti. Električna energija je proizvod i mora se platiti kao i svaki drugi proizvod. Za probleme siromašnih trebaju se brinuti ustanove za socijalnu skrb, a ne lopovi-egzibicionisti. Živom zidu savjetujemo da svoje članove ne čine takvima, lopovima i egzibicionistima, jer je vrlo izvjesno da će ih idući puta dočekati HEP-ovi radnici i pokazati im što misle o prozivanju uhljebima. Radnicima HEP-a nitko neće pod prozorom urlati da su uhljebi ili lopovi! Osobe koje štite interese HEP-a nisu lopovi, već savjesni radnici, a pravi lopovi su čelnici Živog zida. Otkud im pravo da kradu od HEP-a, i potiču druge na krađu i anarhiju?!

  ~
Više o tome..

- Svim ženama, a naročito članicama TEHNOS-a, čestitamo Međunarodni dan žena!
 
 • 8.3.2015. Međunarodni dan žena, obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.

  Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20 og stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. ožujka 1857. u New Yorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Demonstracije je rastjerala policija. Te iste žene su osnovale sindikat dva mjeseca kasnije.
  ~
Više o tome..

- Održana Sedma izborna skupština TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 19. prosinca 2014.

  Predsjednik TEHNOS-a u idućem četverogodišnjem mandatu ponovno je Denis Geto, dispečer Nacionalnog dispečerskog centra, odlučeno je na Sedmoj izbornoj skupštini TEHNOS-a 17. prosinca u Zagrebu.

  Za predsjednika Skupštine izabran je Esad Redža, za dopredsjednika Darko Marić, za predsjednika Nadzornog odbora TEHNOS-a Ivica Crneković, a za predsjednika Statutarne komisije Ivan Sigurnjak.

  ~
Više o tome..

- Aktivno uključenje TEHNOS-a u proces restrukturiranja HEP grupe
 
 • Zagreb, 03. studenog 2014.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  mr.sc. Perica Jukić, dipl.ing.

  Poštovani,

  TEHNOS je u zadnje dvije godine višekratno neuspješno pokušavao ostvariti svoje zakonsko pravo na pristup informacijama o restrukturiranju poduzeća, kako kod Uprave HEP-a d.d. tako i kod ovlaštenika poslodavaca u ovisnim društvima HEP grupe.

  Dana 28.10.2014. godine prvi puta smo od Uprave HEP-a d.d. dobili poziv na prezentaciju o procesu restrukturiranja HEP grupe. Tom prilikom izviješćeni smo kako su detaljna analiza i definiranje mjera za restrukturiranje završeni te da predstoji implementacija tih mjera.

  ~
Više o tome..

- Informiranje i diskriminacija TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 28. listopada 2014.

  Hrvatska elektroprivreda d.d.
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave mr.sc. Perice Jukića, dipl.ing.


  Poštovani gospodine predsjedniče,

  S obzirom da se TEHNOS-u niste obratili niti s jednom informacijom u prvih 40 dana od Vašeg imenovanja na položaj predsjednika Uprave HEP d.d., obaviještavamo Vas o slijedećem:

  1. Neinformiranje i namjerno ignoriranje sindikata od strane poslodavaca prisutno je čak i prilikom dostupnosti najosnovnijih informacija, planova i odluka koje su važne za položaj radnika, što predstavlja nepoštivanje odredbi Zakona o radu u smislu onemogućavanja sindikatu pristupa podacima za pravodobno i djelotvorno štićenje i promicanje prava i interesa svojih članova.

  ~
Više o tome..

- Stajalište struke o Kombi-kogeneracijskoj elektrani Osijek, rasprava, traži se
 
 • Zagreb, 27. listopada 2014.

  Hrvatska elektroprivreda d.d.
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave mr.sc. Perice Jukića, dipl.ing.


  Poštovani gospodine Jukić,

  Prošle godine ukazali smo na neisplativost investicije Kombi-kogeneracijske elektrane Osijek 500 (KKE Osijek 500). Zadnjih tjedana u javnosti se uočava neprihvatljiv dodatni politički pritisak za realizaciju ovog projekta.

  ~
Više o tome..

- Inicijativa za organiziranje stručnih rasprava o velikim projektima u HEP grupi
 
 • Zagreb, 27. listopada 2014.

  Hrvatska elektroprivreda d.d.
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave mr.sc. Perice Jukića, dipl.ing.

  Poštovani gospodine Jukić,

  Već duže vrijeme pripremaju i provode se krupni projekti u HEP-u, o kojima TEHNOS i brojni HEP-ovi stručnjaci imaju želju nešto reći, ali nemaju priliku jer su informiranost i socijalni dijalog od strane Uprave HEP-a d.d. i većine ostalih poslodavaca gotovo zamrli. Za vrijeme nekih prijašnjih Uprava transparentnost je bila na puno višoj razini.

  ~
Više o tome..

- POZIV na uključenje u akciju PROTIV DAVANJA AUTOCESTA U KONCESIJU
 
 • Zagreb, 09. listopada 2014.


  KAKO POMOĆI?

  • Uložite nekoliko sati svojeg vremena i volontirajte na nekom od štandova gdje će se prikupljati potpisi.

  • Nazovite nas na 01/6322-230, 01/6322-981, 098/361-158 ili pošaljite e-mail na tehnos@hep.hr i sudjelujte s nama.  CILJEVI AKCIJE

  • spriječiti koncesiju autocesta koja je financijski, društveno i gospodarski štetna;

  • spriječiti da se o našoj budućnosti neodgovorno odlučuje;

  • aktivno uključiti građanstvo u odlučivanje;

  • stvoriti temelj za dugoročnu suradnju radnika, sindikata, civilnog društva i građana oko pitanja upravljanja zajedničkim dobrima.


  Svojim sudjelovanjem šaljemo poruku:

  spremnosti na zaštitu javnih dobara!

  zajedništva i solidarnosti, koje će sutra možda trebati i nama!  Ne damo naše AUTOCESTE!

  Vaš TEHNOS!
 
 
- Zahtjev za hitno potpisivanje kolektivnog ugovora
 
 • Zagreb, 30. rujna 2014.

  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave mr.sc. Perice Jukića, dipl.ing.

  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića

  Poštovani,

  Neobjašnjiva je neodgovornost poslodavaca i nekih sindikata u kolektivnim pregovorima, koje rezultiraju činjenicom da niti jedno društvo HEP grupe već mjesecima nema kolektivnog ugovora.

  U tom periodu bez kolektivnog ugovora, svjedočili smo brojnim primjerima u kojima su naši dugogodišnji radnici iz društava HEP grupe bili oštećeni u naknadama za odlazak u mirovinu, rad pod zemljom, minuli rad, troškovima za prijevoz i drugo.

  Primjena nedavno donesenog Zakona o radu dodatna je prijetnja stečenim pravima radnika, ukoliko ona nisu zaštićena kolektivnim ugovorom.

  Stoga zahtijevamo da se sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, hitno, a najkasnije do 08. listopada 2014., potpišu kolektivni ugovori za sva društva HEP grupe, kojima će biti zadržana razina prava radnika iz prijašnjih kolektivnih ugovora.

  Ukoliko se to ne dogodi, sindikat TEHNOS će dana 09. listopada 2014. godine organizirati tiskovnu konferenciju na kojoj će se, između ostaloga, najaviti skori štrajkovi u svim trgovačkim društvima gdje TEHNOS ima svoje članove.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Moguć kolektivni radni spor u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.
 
 • Zagreb, 6. kolovoza 2014.

  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
  Zagreb, Kupska 4
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića, dipl.ing.

  Predmet: Prethodna najava mogućeg kolektivnog radnog spora

  Poštovani,

  Obavještavamo Vas da je TEHNOS, sukladno odredbama st.1. članka 270. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) otpočeo postupak mirenja. U slučaju neuspješnog mirenja, TEHNOS će organizirati industrijske akcije, dopuštene Zakonom o radu i odredbama Konvencija Međunarodne organizacije rada, uključujući i štrajk.

  Navedeni postupak mirenja pokrenut je iz slijedećih razloga:
  • odbijanja sklapanja novog kolektivnog ugovora te umjesto kolektivnog ugovora primjene pravilnika o radu, unatoč prethodno postignutom dogovoru s reprezentativnim sindikatom TEHNOS-om o cjelokupnom tekstu novog kolektivnog ugovora u skladu s važećim zakonom u tijeku kolektivnog pregovaranja.
  • pregovori od strane poslodavca nisu vođeni u dobroj vjeri zbog: kašnjenja s početkom pregovaranja, odugovlačenja u pregovorima, izigravanja postignutog dogovora sa TEHNOS-om, diskriminacije TEHNOS-a u odnosu na ostale reprezentativne sindikate i dr.

  Temeljem stavka 1. članka 277. Zakona o radu, prije no što se poslodavcu najavi štrajk mora se provesti postupak mirenja propisan Zakonom o radu.
  Štrajk se neće započeti prije okončanja postupka mirenja.

  Ovom prilikom Vas također obavještavamo da je Glavni odbor TEHNOS-a stavio izvan snage „Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje teksta kolektivnog ugovora za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. koji je dana 23. lipnja 2014. godine utvrđen sa pregovaračkim odborom poslodavca“ donesenu 27. lipnja 2014. godine.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- TEHNOS u kolektivnim pregovorima = sigurnost za radnike
 
 • Zagreb, 27. lipnja 2014.

  ODLUKA

  sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a

  održane 27. lipnja 2014. godine


  1. Daje se suglasnost za potpisivanje teksta kolektivnog ugovora za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. koji je dana 23. lipnja 2014. godine utvrđen sa pregovaračkim odborom poslodavca.

  2. TEHNOS smatra da su radnici zaslužili puno bolji kolektivni ugovor, koji nije moguće ostvariti u trenutnim okolnostima nepostojanja kolektivnog ugovora za HEP grupu.

  3. Ova odluka stupa na snagu odmah.

  4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se predsjednik sindikata.
 
 
- P O Z I V na izjašnjavanje PROTIV OUTSOURCINGA u javnom i državnom sektoru
 
 • Zagreb, 09. lipanj 2014.


  Potpišimo se na inicijativu za raspisivanje referenduma o donošenju zakona PROTIV OUTSOURCINGA (izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru) , a na potpisivanje potaknimo i svoje bračne drugove, članove obitelji, prijatelje i susjede.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T O POSLJEDICAMA NEPOSTOJANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 30. svibnja 2014.

  - članovima TEHNOS-a
  - svim radnicima HEP grupe


  Poštovani i obespravljeni kolegice i kolege!

  Kao što već znate, Kolektivni ugovor za HEP grupu istekao je 01.04.2014. godine. S obzirom da novi nije potpisan, HEP grupa po prvi puta nema Kolektivni ugovor a prava radnika ostavljena su na milost i nemilost poslodavcu.

  Na strani sindikata pregovaraju samo Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSR) , prethodno onemogućivši sudjelovanje TEHNOS-a i ostalih sindikata.~
Više o tome..

- Gdje su kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.???
 
 • Zagreb, 11. travnja 2014.


  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića, dipl.ing.

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat
  n/r predsjednika Dubravka Čorka

  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d.
  n/r predsjednika Luke Marojice


  Predmet: Početak kolektivnih pregovora za HOPS d.o.o.
  - hitno, traži se


  Poštovani,

  Na temelju obavijesti Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 21. listopada 2013. godine, KLASA: 006-04/13-08/220, URBROJ: 524-03-01-03/3-13-3 o „Upisu u evidenciju reprezentativnih sindikata – sporazum“, izvršen je upis TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a pod evidencijskim brojem 47/13-SV, kao reprezentativnog za kolektivno pregovaranje u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.~
Više o tome..

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  Sva prava pridržana A design