Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- P R I O P Ć E NJ E O POVEĆANJU NAJMNINE ZA STANOVE I NAPLATI TROŠKOVA IZGUBLJENIH TUŽBI
 
 • Zagreb, 26. studeni 2013.

  Ovih dana veliki broj radnika HEP grupe suočen je s provedbom odluka o:
  • ogromnom povećanju iznosa najamnina za stanove u vlasništvu HEP-a d.d. i povezanih društava, u kojima su radnici najmoprimci pretežito zbog poslovnih potreba poslodavca.
  • naplati sudskih troškova i drugih izvršenih isplata sa zateznim kamatama, slijedom izgubljenih tužbi za potraživanja prava iz kolektivnog ugovora od 22.12.1999. godine.

  Iako je vrlo mali broj TEHNOS-ovih članova obuhvaćen predmetnim postupcima, TEHNOS osuđuje ovakvo socijalno neodgovorno ponašanje od strane poslodavaca prema radnicima, a posebice jer se usporedno s time financijska sredstva poduzeća i nadalje nemilice troše na razne vanjske izvođače, institute, udruge, saveze, itd.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T
 
 • Zagreb, 28. listopada 2013.

  O B A V I J E S T o kolektivnim pregovorima za HOPS d.o.o.


  Novi udarac pravima radnika HEP grupe !!!


  Poštovane kolegice i kolege, članovi TEHNOS-a, radnici HEP grupe,

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Na strani sindikata u pregovorima sudjeluju TEHNOS, NSRHEP-a i HES.
  Prije početka kolektivnih pregovora, između poslodavca i sindikata je dogovoreno da se prava radnika neće mijenjati, odnosno da će u Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. biti prenijete sve odredbe iz Kolektivnog ugovora za HEP grupu sklopljenog 26. travnja 2013. godine, a učinjene će biti samo one izmjene koje su nužne za certificiranje i usklađivanje poduzeća s energetskim propisima RH i EU. Takav stav zauzeo je i Glavni odbor TEHNOS-a.

  No poslodavac je odstupio od dogovora te inzistira na smanjivanju razine prava i interesa radnika:
  ~
Više o tome..

- Zaključci sa sjednice Glavnog odbora
 
 • U Zagrebu, 28. listopada 2013.

  Zaključci sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a održane 16. listopada 2013. godine


  ** Kolektivni ugovor i kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Razmatrajući prava radnika HOPS-a i svih radnika HEP grupe, donesen je sljedeći zaključak: Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. treba biti u potpunosti jednak kao važeći Kolektivni ugovor za HEP grupu, izuzev nužnih izmjena vezanih za naziv poslodavca. TEHNOS smatra da je takvo rješenje jedino moguće, ukoliko se želi zadovoljiti obje pregovaračke strane, odnosno omogućiti poslodavcu nastavak pravilnog restrukturiranja te osigurati stečena prava i interese radnika.

  ~
Više o tome..

- Pozajmice za članove TEHNOS-a
 
 • Obavještavamo sve članove TEHNOS-a da je na sjednici Glavnog odbora održanoj 16.10.2013. donijeta odluka o podizanju maksimalnog iznosa beskamatne pozajmice na 3.000 kuna i 6 otplatnih rata, koje svaki član TEHNOS-a može dobiti jednom godišnje, sukladno Pravilniku o odobravanju pozajmica.

  Zahtjev za dodjelu pozajmica podnosi se putem TEHNOS-ovih povjerenika, a može se naći ovdje: http://www.heptehnos.hr/pozajmiceivpn.asp

  Dodatne informacije mogu se dobiti na 01/6322-981 ili 01/6322-230.
 
 
- Očitovanje na idejni nacrt novog Zakona o radu
 
 • Zagreb, 14. rujna 2013.


  MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
  Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
  n/r Ministra, dr.sc. Miranda Mrsića


  Predmet: Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka i Nacrt prijedloga Zakona o radu
  - očitovanje, dostavlja se

  Temeljem javnog poziva o iskazivanju procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o radu, dostavlja se očitovanje kako slijedi:


  OCJENA CJELOKUPNOG NACRTA PRIJEDLOGA
  ~
Više o tome..

- Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
 
 • Zagreb, 05. rujna 2013.

  HEP - Proizvodnja d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb
  n/r direktora, Nikole Rukavine, dipl.ing.


  Predmet: Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
  - zahtjev za informiranjem

  Poštovani,

  Slijedom naših dopisa broj 51/12-2, 1/13-2 i 37/13-2, molimo žurni sastanak i iscrpno izvješće o tijeku i planovima restrukturiranja HEP-Proizvodnje d.o.o.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.

  Na znanje:
  - član Uprave HEP d.d., Perica Jukić, dipl.ing.
 
 
- Izvješće s tiskovne konferencije TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 04. lipnja 2013.

  * KOLEKTIVNI UGOVOR I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA HEP-a

  Materijalna prava radnika HEP-a nisu skandalozno i sramotno prosipanje novca, već se radi o smanjenju prava za najmanje 1.100 kuna godišnje po radniku, i to u godini u kojoj se bilježe povijesno rekordni pozitivni poslovni rezultati.

  Umjesto kokošarenja na pravima radnika HEP-a, vlasniku bi bilo bolje da se pozabavi prosipanjem stotina milijuna kuna godišnje zahvaljujući nestručnosti i nesavjesnosti u upravljanju HEP-om.
  ~
Više o tome..

- Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o. ?!
 
 • Zagreb, 24. svibnja 2013.

  HEP - Proizvodnja d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb
  n/r direktora, Nikole Rukavine, dipl.ing.


  Predmet: Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
  - zahtjev, požurnica

  Poštovani,

  Do sada smo Vam uputili dva dopisa, broj 1/13-2 i 51/12-2, kojima smo tražili poštivanje propisa prema TEHNOS-u u pogledu pravodobnog i cjelovitog informiranja o restrukturiranju HEP-Proizvodnje. Unatoč tome, u pogledu restrukturiranja, ali i po bilo kojem drugom pitanju, od strane poslodavca ne postoji nikakva volja za suradnju s TEHNOS-om.

  Kao proizvod netransparentnog postupka restrukturiranja, članovi TEHNOS-a i drugi radnici HEP-Proizvodnje su zbunjeni, nerijetko zastrašivani kuloarskim pričama, te diskriminirani u odnosu na radnike druga dva društva temeljnih djelatnosti (HEP-ODS-a i HEP-OPS-a).

  Zahvaljujući nastavku nemara za struku i operativno osoblje upornim odbijanjem zapošljavanja na deficitarnim radnim mjestima, nije razvidno kako će neki pogoni uopće funkcionirati nakon odlaska velikog broja radnika. Hoće li se radnike tjerati na rad protivno propisima? Hoće li nam možda vanjski izvođači voditi i postrojenja? Možda netko namjerava ugasiti postrojenja ili ih privatizirati?

  S obzirom na navedeno, od Vas zahtijevamo:
  • Objašnjenje kašnjenja restrukturiranja u HEP-Proizvodnji d.o.o.,
  • Informiranje o smjernicama za izradu nove organizacije i sistematizacije,
  • Informiranje o stupnju gotovosti i roku završetka nove organizacije i sistematizacije te roku njenog stupanja na snagu,
  • Informaciju o planu zapošljavanja i nadomještanju onih koji su otišli i koji će ubrzo otići iz poduzeća,
  • Aktivno uključivanje TEHNOS-a u daljnji tijek restrukturiranja.

  S obzirom da je razina demagogije i ignoriranja predstavnika radnika prešla sve granice dobrog ukusa, ukoliko se ovom našem zahtjevu hitno ne udovolji, obavještavamo Vas da ćemo dana 04. lipnja 2013. godine:
  • Organizirati tiskovnu konferenciju na kojoj ćemo govoriti o stanju u HEP-Proizvodnji d.o.o., upravljačkom nemaru, lošoj kadrovskoj politici, namjernom upropaštavanju struke i cijele tvrtke, mogućim poteškoćama u opskrbi električnom energijom te vjerojatnoj namjeri konačnog razbijanja i privatizaciju nacionalnih resursa.
  • Poslati državnom inspektoratu zahtjeve za nadzorima nad provedbom propisa, po svim nepravilnostima na koje smo do sada upozoravali, a tiču se HEP-Proizvodnje d.o.o.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.

  Na znanje:
  - Predsjednik Uprave HEP d.d., Tomislav Šerić, dipl.ing.
  - Član Uprave HEP d.d., Perica Jukić, dipl.ing.
 
 
- Podrška aktivnostima radnika Croatia Airlines-a
 
 • Zagreb, 14. svibnja 2013.

  - Sindikatu kabinskog osoblja zrakoplova
  - Hrvatskom sindikatu prometnih pilota
  - Samostalnom hrvatskom sindikatu zaposlenika u zrakoplovstvu
  - Novom sindikatu


  Drage kolegice i kolege,

  Danima promatramo vašu borbu, kojom nastojite sačuvati dostojanstvo radnika, struke i poduzeća Croatia Airlines. Vaša upornost kojom se pokušavate izboriti za ono što vam pripada po svim etičkim i pravnim načelima, zadivljuje sve članove našeg sindikata, koji se solidariziraju s vama i pružaju vam punu potporu.

  Zgranuti smo postupcima najodgovornijih ljudi u državi, onih koji su donosili i koji provode zakone kojima se omogućava pljačka i gubitak stotina tisuća radnih mjesta za račun ionako prebogatih pojedinaca ili nekompetentnih stranačkih uhljebljenika.
  Umjesto da ti isti pokušaju zaštititi desetkovanu populaciju hrvatskih građana koji imaju privilegiju raditi i prehranjivati svoje obitelji, oni se služe pravnim nasiljem, institucionalnom represijom i političkom demagogijom kako bi potpuno zatrli pravo na dostojanstven rad i plaću u Hrvatskoj.

  Sindikat TEHNOS namjerava se solidarno uključiti u vaše buduće aktivnosti, kao i aktivno potaknuti stvaranje mreže sindikalne solidarnosti. Smatramo da ste upravo vi takvi sindikati koji mogu spriječiti da hrvatski građani postanu nezaposlena sirotinja ili jeftini nadničari. Sindikat TEHNOS, čiju glavninu članstva sačinjavaju ključne dispečerske službe, posade u elektranama te brojni drugi operativci, učinit će sve za vaše i naše zajedničke interese.

  Ustrajte do ispunjenja vaših zahtjeva!
  Članovi TEHNOS-a su uz vas!

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- PRVOSVIBANJSKA ČESTITKA i POZIV NA PROSVJED
 
 • Zagreb, 25. travnja 2013.

  Poštovane kolegice i kolege,članovi TEHNOS-a i radnici HEP-a,

  Čestitamo vam 01. svibanj, Međunarodni praznik rada!

  I ove godine, kao i mnogih prijašnjih, hrvatski sindikati organiziraju prvosvibanjski prosvjed, kojim poručuju vlasti: MIJENJAJTE SMJER!
  TEHNOS će organizirano sudjelovati u prosvjedima te ovim putem pozivamo i vas na sudjelovanje!
  Detaljnije informacije možete saznati iz Plakata te na TEHNOS-ovom broju 01/6322-981.
 
 
- Utemeljen Krizni odbor sa ciljem žurne pripreme aktivnosti za zaštitu prava radnika
 
 • Zagreb, 12. travnja 2013.

  Hrvatska elektroprivreda d.d.
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave, Zlatka Koračevića, dipl.ing.

  PREDMET: Izostanak primjene kolektivnog ugovora
  - očitovanje, traži se

  Poštovani,

  Zbog prestanka primjene kolektivnog ugovora za HEP grupu, što je dovelo do ugrožavanja prava, interesa i dostojanstva radnika HEP-a, na sjednici Glavnog odbora TEHNOS-a održanoj 10. travnja 2013. godine donesena je odluka o imenovanju Kriznog odbora.
  Krizni odbor TEHNOS-a dobio je zadaću da do 19. travnja pripremi aktivnosti za industrijske akcije te obavješćivanje radnika i javnosti.

  Ovim putem od Vas zahtijevamo hitan sastanak sa sindikatima HEP-a koji ne sudjeluju u kolektivnim pregovorima te:
  - Očitovanje o razlozima zbog kojih još uvijek nije sklopljen novi Kolektivni ugovor,
  - Uvid u prijedlog pregovaračkih odbora za novi kolektivni ugovor i zapisnike/bilješke sa sastanaka pregovaračkih odbora. Kao zainteresirana strana koja predstavlja radnike, kojoj nije omogućeno da prisustvuje sjednicama pregovaračkih odbora, očekujemo ostvarivanje prava na informaciju uvidom u dokumentaciju.
  - Pravno mišljenje kojim se objašnjava razlog donošenja Pravilnika o radu i nepoštivanja odredbi članka 149. Kolektivnog ugovora za HEP grupu (Bilten br. 237) sukladno kojoj su pravna pravila iz tog Kolektivnog ugovora još uvijek važeća.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- UPOZORENJE - PRIPREMA SE ZNATNO SMANJENJE PRAVA RADNIKA
 
 • Zagreb, 27. ožujak 2013.

  članovima TEHNOS-a i svim radnicima HEP-a


  • GDJE JE NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR?!

  Dana 13. veljače 2013. godine održan je sastanak Uprave i sindikata na kojem je TEHNOS (koji ne sudjeluje u pregovorima) informiran da se kolektivni pregovori vode na obostrano zadovoljstvo svih strana. Unatoč tome, poslodavci su mjesec dana kasnije (13. ožujka) na savjetovanje prema radničkim vijećima i sindikatima uputili Pravilnik o radu sa znatno umanjenim pravima radnika od postojećih, koji bi trebao zamijeniti važeći kolektivni ugovor nakon isteka njegove produžene primjene, s objašnjenjem da postoje sporne odredbe oko kojih se pregovarači još uvijek nisu usuglasili. Štoviše, poslodavac Pravilnik želi donijeti 01. travnja čime pokušava nezakonito skratiti produženu primjenu, zanemarujući važeći kolektivni ugovor po kojemu produžena primjena vrijedi do 31. prosinca 2013. godine.
  Time postaje očito da poslodavac ne pregovara u dobroj vjeri, te da prijetnjom donošenja Pravilnika umjesto novog kolektivnog ugovora, radi pritisak na sindikalne pregovarače u cilju smanjenja stečenih prava radnika. Odugovlačenje pregovora od strane poslodavaca i čekanje isteka važećeg kolektivnog ugovora, kako bi „u cajtnotu“ pod pritiskom na sindikate primijenio već oprobani sistem ponude „uzmi ili ostavi“, već je odavno poznata pregovaračka metoda poslodavaca.~
Više o tome..

- Izvješće s druge sindikalne konferencije: Radnički otpor uništavanju poduzeća
 
 • U Zagrebu, 06. ožujka 2013.


  Dana 02. i 03. ožujka 2013. godine u prostorima HEP-a u Zagrebu održana je druga sindikalna Konferencija pod nazivom Radnički otpor uništavanju poduzeća, kojoj su suorganizatori bili aktivisti Radničke Borbe i sindikat TEHNOS. Radnička Borba je trenutno vodeća organizacija u Hrvatskoj koja se bori za opća prava radničkog pokreta.

  Uspješno okončana prva sindikalna konferencija i usvojena Deklaracija sindikalne konferencije potvrdila je potrebu jačanja sindikalne solidarnosti i aktivnosti na ujedinjavanju sindikalnih borbi koje se javljaju u pojedinim poduzećima.
  Druga konferencija Radnički otpor uništavanju poduzeća stoga je imala svrhu nastavka aktivnosti povezivanja sindikalista bez obzira na sindikate i sindikalne središnjice u kojima djeluju, kao i radničkih borbi za obranu poduzeća u javnom i privatnom vlasništvu. ~
Više o tome..

- Reagiranje na stručno osposobljavanje i provjeru znanja
 
 • Zagreb, 25. veljače 2013.

  • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave Zlatka Koračevića, dipl.ing.

  • HEP - Proizvodnja d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora Damira Magića, dipl.ing.

  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
  n/r direktora Zdeslava Čerine, dipl.ing.

  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktorice mr.sc. Ljiljane Čule


  PREDMET: Poslovi za koje se radnici šalju na stručno osposobljavanje i provjeru znanja

  U svim HEP-ovim organizacijskim jedinicama priprema se ili već provodi stručno osposobljavanje i provjera znanja slijedom obveza iz „Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima“ (dalje: Pravilnik).

  Navedeni Pravilnik je nepotreban jer su programi osposobljavanja takvi da neće postići učinkovitu osposobljenost potrebama poslovnog procesa u HEP-u, već će samo biti dodatni teret radnicima i poslodavcu. Financijski troškovi također nisu zanemarivi.
  Iako je struka dala brojne primjedbe na prvi prijedlog pravilnika koji datira još iz 2009. godine, poslodavci nisu dovoljno učinili prema nadležnom Ministarstvu kako bi se suzbile njegove loše posljedice. S obzirom da novi Zakon o energiji nalaže da se donese novi Pravilnik, ukazuje se nova prilika za izmjene njegovih loših odredbi.~
Više o tome..

- Očitovanje o organizacijskim promjenama
 
 • Zagreb, 25. veljače 2013.

  TEHNOS izražava svoje nezadovoljstvo načinom provedbe organizacijskih promjena u svim društvima temeljnih djelatnosti. U nastavku dajemo naše očitovanje za HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.


  BESPOVRATNO IZGUBLJENO VRIJEME

  Nužnost restrukturiranja HEP grupe i organizacijskih promjena u HEP-Operatoru prijenosnog sustava d.o.o. poznata je već više od tri godine, odnosno od mjeseca rujna 2009. godine kada je stupio na snagu tzv. treći paket energetskih propisa EU.
  Krajem lipnja 2012. godine donesen je „Program restrukturiranja HEP grupe za razdoblje 2012. do 2016. godine“, na osnovu kojeg je HEP-OPS do 31.10.2012. godine trebao izmijeniti organizacijski ustroj društva te izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta. ~
Više o tome..

- TEHNOS priprema tužbe zbog neisplaćene Božićnice
 
 • Zagreb, 17. siječnja 2013.

  Na sjednici Glavnog odbora TEHNOS-a - Strukovnog sindikata radnika HEP-a, održanoj 15. siječnja, donesena je odluka o prikupljanju punomoći za tužbe od svojih članova.

  Na sjednici je također razmatrano upoznavanje javnosti sa stanjem u HEP-u po pitanjima kolektivnog pregovaranja, restrukturiranja, reorganizaciji te drugim poslovnim odlukama.


  ODLUKA

  sa sjednice Glavnog odbora

  održane 15. siječnja 2013. godine


  1. Utvrđuje se da poslodavac do današnjeg dana nije ispunio obvezu iz članka 72. Kolektivnog ugovora kojom je povodom Božića trebao isplatiti najmanje 1.750,00 kuna svakom radniku.

  2. TEHNOS pokreće postupak prikupljanja punomoći od svojih članova u svrhu utuživanja prava na Božićnicu iz točke 1. Ove Odluke.

  3. Za provedbu ove Odluke među članovima zadužuju se sindikalni povjerenici TEHNOS-a, a prema nadležnim tijelima gosp. Slavko Mandekić i Denis Geto.

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
-
PREKID SOCIJALNOG MIRA !!!
 
 • Zagreb, 11. siječanj 2013.

  O B A V I J E S T članovima TEHNOS-a


  Poštovane kolegice i kolege, članovi TEHNOS-a,

  Unatoč našim višekratnim upozorenjima, poslodavci svojim postupcima grubo krše odredbe Kolektivnog ugovora, Zakona o radu i drugih propisa.

 • Neisplatom Božićnice u iznosu od najmanje 1.750,00 kuna, prekršili su članak 72. Kolektivnog ugovora.
 • Izostankom pravodobnog i detaljnog obavješćivanja sindikata o restrukturiranju, navodnom višku radnika, tijeku izrade nove organizacije i sistematizacije, ne poštuje se članak 21. Kolektivnog ugovora.
 • Poslodavci su podržali zahtjev dva HEP-ova sindikata (HES i NSRHEP-a) da razina kolektivnog pregovaranja i određivanje reprezentativnosti sindikata bude HEP grupa, čime su postupili suprotno odredbama članka 244. ZOR-a o zabrani podupiranja pojedinih sindikata i posredno utjecali na to da TEHNOS ne bude reprezentativan i izgubi pravo na sudjelovanje u kolektivnim pregovorima. Takvim činom poslodavac je posredno onemogućio održanje socijalnog mira s TEHNOS-om, jer sindikat koji ne sudjeluje u sklapanju Kolektivnog ugovora zaštitu i promicanje prava svojih članova može ostvariti jedino industrijskim akcijama.
 • Kontinuiranim ignoriranjem namjerno se onemogućava pravodobno štićenje i promicanje prava članova TEHNOS-a, čime se ne poštiva članak 133. Kolektivnog ugovora.
 • Postoje brojni drugi propisi koji se ne poštivaju na štetu radnika.
 • Opća netransparentnost prema socijalnom dijalogu očituje se i u potpunom nedostatku informacija o opravdanosti investicija, posljedicama novih energetskih zakona, restrukturiranju, reorganizaciji i razdvajanju slijedom energetskih direktiva EU.
 • Poslodavcima su radnici postali nebitni, što dokazuju potpunim ukidanjem sredstava za standard radnika, namjerom otimanja odmarališta za čiju izgradnju su radnici odvajali od svojih plaća, nastavkom kadroviranja po principu: podobni i rukovodstvo - DA, operativa – NE, ...


 • Zbog ovakvog, krajnje bahatog i podcjenjivačkog odnosa prema TEHNOS-u, njegovim članovima i svim radnicima HEP-a, poslodavci su uzrokovali prekid stanja socijalnog mira u odnosu na TEHNOS.

  Na sjednicama tijela TEHNOS-a, koje su u tijeku hitnog sazivanja, razmatrat će se sljedeće aktivnosti:
  • Tužbe i inspekcijski nadzori,
  • Raspisivanje referenduma za štrajk,
  • Obraćanje javnosti,
  • Pokretanje postupaka osobne odgovornosti Uprave HEP-a i ovlaštenika poslodavaca.


  Vaš TEHNOS!
 
 
- O B A V I J E S T
o reprezentativnosti sindikata i početku kolektivnih pregovora u HEP-u
 
 • PREDSJEDNIŠTVO
  Zagreb, 11. siječanj 2013.


  Iskoristivši tzv. Zakon o reprezentativnosti, poslodavci i dva HEP-ova sindikata (Hrvatski elektrogospodarski sindikat - HES i Nezavisni sindikat radnika HEP-a) izrazili su želju da razina kolektivnog pregovaranja i određivanje reprezentativnosti sindikata bude HEP grupa. Time su namjerno utjecali na to da TEHNOS ne bude reprezentativan i istisnuli ga iz kolektivnih pregovora, unatoč tome što TEHNOS zadovoljava uvjete reprezentativnosti u dva od tri društva temeljnih djelatnosti (OPS i Proizvodnja), a u HEP-Proizvodnji je i najveći.~
Više o tome..

- Predmet: Obavijest o prekidu socijalnog mira
 
 • Zagreb, 11. siječnja 2013.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Zlatko Koračević, dipl.ing.


  Poštovani,

  Proglašavamo prekid socijalnog mira, koji je uzrokovan Vašim odnosom prema TEHNOS-u, njegovim članovima i svim radnicima HEP-a.

  Iako smo Vas upozoravali i na brojne druge nepravilnosti i nepoštivanja propisa, u kojima sudjelujete Vi i drugi ovlaštenici poslodavaca, izdvajamo najvažnije:

  Neisplatom Božićnice u iznosu od najmanje 1.750,00 kuna, prekršili ste članak 72. Kolektivnog ugovora.

  • Izostankom pravodobnog i detaljnog obavješćivanja sindikata o restrukturiranju, navodnom višku radnika, tijeku izrade nove organizacije i sistematizacije, ne poštujete članak 21. Kolektivnog ugovora.

  • Podržali ste zahtjev dva HEP-ova sindikata (HES i NSRHEP-a) da razina kolektivnog pregovaranja i određivanje reprezentativnosti sindikata bude HEP grupa, čime ste postupili suprotno odredbama članka 244. ZOR-a i utjecali na to da TEHNOS ne bude reprezentativan te izgubi pravo na sudjelovanje u kolektivnim pregovorima. Takvim činom posredno ste onemogućili održanje socijalnog mira s TEHNOS-om, na što smo pravodobno upozorili pregovarački odbor poslodavaca 02. listopada 2012. godine. S obzirom da ne sudjelujemo u sklapanju kolektivnog ugovora, zaštitu i promicanje prava svojih članova (TEHNOS-ov prijedlog Kolektivnog ugovora) možemo ostvariti jedino industrijskim akcijama.

  • Kontinuiranim ignoriranjem sindikata namjerno onemogućavate pravodobno i djelotvorno štićenje i promicanje prava članova TEHNOS-a, čime ne poštivate članak 133. Kolektivnog ugovora.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Poštivanje Kolektivnog ugovora tijekom restrukturiranja
 
 • Zagreb, 02. siječnja 2013.


  POSLANO POSLODAVCIMA:

  • HEP - Proizvodnja d.o.o.
  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.
  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.


  Predmet: Poštivanje Kolektivnog ugovora tijekom restrukturiranja
  - traži se  Poštovani,

  Početkom mjeseca srpnja 2012. godine prezentiran nam je „Program restrukturiranja HEP grupe za razdoblje 2012. do 2016. godine.“, na osnovu kojeg je HEP-Proizvodnja d.o.o. trebala do 31. listopada 2012. godine izmijeniti organizacijski ustroj društva te izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta, prilagođenu organizacijskoj strukturi i optimiziranim radnim procesima.
  Nadalje, u naprijed spomenutom programu navedeni su i razlozi restrukturiranja koji su od posebne važnosti za položaj radnika, poput: uštede u radnoj snazi, definiranje potrebnog broja radnika te njihove stručne i kvalifikacijske strukture, smanjenje broja radnika otkazima ugovora o radu, prijevremenim odlaskom u mirovinu i slično.

  Do današnjeg dana nismo dobili odgovor na dopis broj 51/12-2 koji smo Vam uputili 21. kolovoza 2012. godine, niti ikakvo drugo očitovanje o tijeku restrukturiranja i organizacijskih promjena.

  Ovim putem Vas podsjećamo na Vaše kršenje odredbi Kolektivnog ugovora (Bilten br. 237), a posebice članaka 20., 21. i 133., slijedom kojih ste nas dužni pravodobno i cjelovito izvješćivati o tijeku restrukturiranja i organizacijskim promjenama u društvu, te dozvoliti pristup podacima koji su nam potrebni za djelotvornu zaštitu i promicanje prava i interesa članova sindikata.

  Stoga ovim putem upućujemo zahtjev za hitnu neposrednu uključenost predstavnika sindikata TEHNOS u daljnji tijek procesa restrukturiranja i izrade nove organizacije i sistematizacije u društvu, kao i kontinuirano informiranje o njegovom tijeku.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
  Sva prava pridržana A design