Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
 
 • Zagreb, 12. kolovoza 2022.

  Jučer je završilo eSavjetovanje na predmetni nacrt.

  U trenutku kada su se počeli pojavljivati prvi glasovi o pregovorima na novom Zakonu o radu, pretpostavili smo da će pregovori biti „iza zatvorenih vrata“ (netransparentni), uključujući samo uski krug povlaštenih, a cjelokupna javnost biti upoznata s detaljima uratka tek kada skoro sve bude i konačno definirano. Umjesto da se tijekom rada na Prijedlogu zakona pružila prilika svim zainteresiranima, tek sada, tijekom sezone kiselih krastavaca, dobili smo priliku i mi ostali nešto reći, vjerojatno samo forme radi, jer poučeni iskustvom o načinu donošenja zakonskih rješenja u Hrvatskoj, velika većina primjedbi s naše strane (radničke) bit će odbijena, a ideje predlagača i lobista krupnog kapitala na silu izglasane u Saboru.

  S obzirom na to da su se naše bojazni o netransparentnosti procesa obistinile, uključili smo se u „Inicijativu Za radnički ZOR“ koja je okupila više sindikata sa ciljem da paralelno s idejama predlagača iznese i svoje prijedloge, koji će biti u potpunosti na radničkoj strani, ali i realno provedivi.

  Imamo potrebu posebno naglasiti dvije loše karakteristike predloženih promjena u Zakonu o radu.


  Prvo, ovaj Prijedlog još je jedna izmjena Zakona o radu koja, ukupno gledajući, ne ide u korist radnika već ide u smjeru daljnje fleksibilizacije radnih odnosa i prilagodbi potrebama „tržišta“. Mnoge odredbe Prijedloga su sporne, obrazloženja vrlo loša, nedostatna ili nerazumljiva te je velikim dijelom nemoguće dokučiti zašto je pojedina odredba napisana tako kako je napisana, kao niti sagledati posljedice njene primjene. Kršenja prava radnika od strane poslodavaca zbog toga neće moći biti sankcionirana u korist radnika, već će se i dalje gubiti negdje po hodnicima poduzeća, sudova i inspektorata. Stoga Prijedlog zakona u ovom obliku nije trebalo pustiti u javnu raspravu, a naročito ne tijekom razdoblja godišnjih odmora, jer je broj zainteresiranih za savjetovanje značajno smanjen, time savjetovanje nedovoljno djelotvorno, što u konačnici predstavlja kršenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09).

  Predlažemo da nakon javne rasprave predlagač zakona detaljno obradi sve primjedbe te organizira novu javnu raspravu uživo kako bi se stajališta zaista mogla iznijeti i sučeliti na pravi način.


  I drugo, člankom 51. podmuklo se pokušava podmetnuti odredba kojom bi tzv. reprezentativni sindikati u kolektivnom ugovoru mogli za svoje članove ugovoriti prava koja neće moći imati radnici koji su članovi drugih sindikata ili uopće nisu članovi sindikata. Ovaj prijedlog nisu izmislili u Vladi RH već je on došao kao prijedlog sa sindikalne strane. Taj prijedlog je potpuno izvan konteksta i potreba ovih izmjena zakona, a prihvaćen je od strane predlagača vjerojatno kao usluga za šutnju na cijeli niz drugih proturadničkih odredbi koje se namjeravaju progurati u Prijedlog zakona. Drugim riječima, članak 51. je sramotni trgovački pakt između nekih sindikata i predlagača izmjena zakona.

  Naime, Vlada RH, potpomognuta poslodavcima i pojedinim velikim sindikatima, prije deset godina isposlovala je donošenje Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata pod izlikom da je sindikalni pokret u Hrvatskoj fragmentiran na previše sindikata te da je potrebno okrupniti sindikalnu scenu. Tim zakonom je napravljen ogroman udarac na sindikalizam u Hrvatskoj jer je oteo velikom broju sindikata osnovna prava zbog kojih se oni osnivaju, a koja su temeljena na Konvenciji Međunarodne organizacije rada broj 87. o sindikalnom organiziranju i broj 98. o kolektivnom pregovaranju u kategoriji ljudskih prava, zajamčenih Europskom socijalnom poveljom. Naravno, do značajnijeg ujedinjavanja sindikata nije došlo, već štoviše, ovakvim zakonskim rješenjima ogroman broj postojećih sindikata je onemogućen u ostvarivanju svog osnovnog zadatka – kolektivnog pregovaranja i ugovaranja kolektivnog ugovora za svoje članove. Isto tako, radnici koji su nezadovoljni radom postojećih sindikata (a takvih je sve veći broj) bitno su onemogućeni u samoorganiziranju u nove sindikate jer je novoosnovanom sindikatu gotovo nemoguće doći do pozicije pregovaranja o kolektivnom ugovoru u uvjetima postizanja reprezentativnosti od 20% članstva i kontrapropagande postojećih sindikata koji su u pravilu u tome potpomognuti od strane poslodavca. Vrlo je jaka upravo ta veza između velikih sindikata koji namjerno istiskuju ostale sindikate iz kolektivnog pregovaranja i nezadovoljstva radnika.

  Istovremeno s donošenjem Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, uvedena su i dodatna ograničenja:
  • Iz ZOR-a je brisan kvalitativni kriterij, da “stranke kolektivnog ugovora mogu biti udruge koje su spremne i sposobne sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova”. Dakle, postalo je bitno biti veliki sindikat, a ne snažan i odlučan sindikat koji može pritisnuti poslodavca. Drugim riječima, šalje se poruka da sindikatima nije poželjno služiti se sredstvima pritiska već valjda trebaju biti meki i podatni. Iz prakse znamo da vrlo često veliki sindikat ne znači i snažan sindikat.
  • Da bi se potpisao kolektivni ugovor nije dovoljno ispuniti uvjet reprezentativnosti i dovršiti pregovaranje, već se stavila i dodatna prepreka da će KU biti važeći samo ako reprezentativni sindikati potpisnici u svom članstvu imaju više od 50% radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika kod reprezentativnih sindikata.
  • Ukinuta je mogućnost pristupanja kolektivnom ugovoru sindikata koji nije sudjelovao u kolektivnom pregovaranju. Dakle, ne samo da je velikom broju sindikata onemogućeno pregovaranje već im se potpuno nepotrebno ne dozvoljava niti naknadno pristupanje kolektivnom ugovoru.

  Ovakav pristup dao je svoj ogroman doprinos u poraznoj statistici sindikalnog djelovanja u Hrvatskoj, gdje je od stupanja na snagu Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata do danas sindikalna organiziranost radnika pala sa 34% na manje od 25% (u deset godina sindikati su izgubili 30% članova). Kod ocjene stanja predlagač Zakona i sam priznaje kako (citat): “proizlazi da je pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima pala posljednjih godina i sada je na 46,5%. Hrvatska se s takvim udjelom svrstala u donji dio ljestvice EU država prema broju radnika na koje se primjenjuju kolektivni ugovori.” Dakle, donesenu zakonsku regulativu treba revidirati jer nije dobra, a ne unositi dodatne dubioze. Prijedlog ove odredbe zakona, kojom bi radnici koji su članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora mogli imati veća prava od ostalih radnika je neprihvatljiv. Ovu odredbu opet gura ista grupacija velikih sindikata (poslodavci i Vlada ih dakako podržavaju jer su proturadnički nastrojeni), čime se pokušava zadati i konačni udarac sindikalnoj sceni u Hrvatskoj. Svi oni sindikati i njihovi članovi kojima je na prethodno opisane načine onemogućeno ono što je i ZOR-om opisano kao osnova sindikalnog djelovanja – sklapanje kolektivnog ugovora, sada se i konkretno namjeravaju učiniti radnicima drugog reda koji će zbog volje poslodavca i većih sindikata imati manja prava od članova tih istih, većih sindikata. Namjera sindikata koji predlažu ovu odredbu je da bez imalo svoga truda i kvalitetnog rada dobiju nove članove i njihove članarine, kao i da na podmukli način dođu do članova i članarina ostalih sindikata te u konačnici tako i ugase svoju sindikalnu konkurenciju. S obzirom na to da prijedlog ove odredbe nije predložen zbog direktiva EU, već isključivo zato što su je ugurali pojedini sindikati zbog svojih parcijalnih osobnih interesa, smatramo krajnje pokvarenim i podmuklim činom. Ako ovakva odredba uđe u ZOR, ona će dodatno osnažiti i ulijeniti upravo žuti sindikalizam, a time i znatno dodatno uzdrmati sindikalnu scenu.


  Umjesto članka 51. predlažemo:

  1. Članak 51., stavak 4. (Članak 192. ZOR-a), treba izmijeniti tako da glasi: “Prava koja nisu propisana ovim Zakonom odnosno materijalna prava iz članka 90.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove svih sindikata koji djeluju kod poslodavca na kojeg se primjenjuje taj kolektivni ugovor.
  Stavak 5. treba brisati.
  Stavak 6. postaje stavak 5.

  2. Iza članka 202. ZOR-a vratiti članak iz starog ZOR-a (NN 149/2009), odnosno dodati članak 202.a koji glasi:
  „Pristupanje kolektivnom ugovoru Članak 202.a
  (1) Kolektivnom ugovoru mogu naknadno pristupiti osobe koje sukladno odredbama ovoga Zakona mogu biti stranke kolektivnog ugovora.
  (2) Izjava o pristupanju kolektivnom ugovoru mora se dostaviti svim strankama koje su sklopile kolektivni ugovor te osobama koje su mu naknadno pristupile.
  (3) Osobe koje su naknadno pristupile kolektivnom ugovoru imaju jednaka prava i obveze kao i stranke koje su ga sklopile.”

  3. Problem predloženih izmjena članka 192. nadovezuje se na postojanje lošeg Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, kojeg bi hitno trebalo ukinuti ili drastično izmijeniti i umanjiti potrebne uvjete za postizanje reprezentativnosti. Taj zakon u trenutnom obliku ne smije opstati jer onemogućuje velikom broju sindikata osnovna prava zbog kojih se oni osnivaju, a koji su temeljeni na Konvenciji Međunarodne organizacije rada broj 87. o sindikalnom organiziranju i broj 98. o kolektivnom pregovaranju u kategoriji ljudskih prava, zajamčenih Europskom socijalnom poveljom.


  Dok se Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata ne izmijeni, naši prijedlozi iz prethodnih točaka 1. i 2. spriječili bi moguće katastrofalne posljedice primjenom predloženih izmjena članka 192. ZOR-a.
 
 
- Predmet: Usklađenje plaće s porastom potrošačkih cijena
 
 • Zagreb, 6. lipnja 2022.


  Hrvatska elektroprivreda d.d.
  predsjednik Uprave, Frane Barbarić, dipl.iur.

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat
  predsjednik sindikata, Tomislav Kovačević

  Nezavisni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede
  predsjednica sindikata, Sonja Mikulić

  Ulica grada Vukovara 37
  10 000 Zagreb


  Poštovani,

  Potrošačke cijene u Hrvatskoj na godišnjoj razini rasle su 10-tak% i očekuje se njihov daljnji rast. Cijene osnovnih dobara i usluga porasle su i znatno više.

  Logično je da se u ovakvim uvjetima povećavaju i plaće radnicima kako bi se barem dijelom kompenzirao veliki porast troškova života. Tako je prosječna plaća u Hrvatskoj u prvom kvartalu 2022. porasla oko 7% u odnosu na prethodnu godinu, a neki sindikati su u tu svrhu bili spremni i borbu štrajkom. Za to vrijeme u HEP-u povećanje vrijednost boda za cijelu 2022. godinu iznosi samo 1,2%.

  Pohvalno je što društva HEP grupe vrlo intenzivno svojim sredstvima sudjeluju u pomaganju stanovništvu i cijelom gospodarstvu Hrvatske. Pomaže se svima, uključujući i mnogobrojnim sponzorstvima ne samo amaterskih već i profesionalnih udruga i sportaša. Pohvalno je pomagati, ali nije pohvalno što se pri tome odmaže onima čijim radom su stvorena ta sredstva – vlastitim radnicima!

  Sindikat TEHNOS vam ovim putem predlaže jedino logično i pravedno rješenje, a to je potpisivanje dodatka Kolektivnom ugovoru za Hrvatsku elektroprivredu (Bilten br. 468) kojim bi se vrijednost boda za obračun plaće radnika počevši od 1. srpnja 2022. godine svaki mjesec usklađivala sa zadnjim objavljenim podatkom Državnog zavoda za statistiku o promjeni indeksa potrošačkih cijena u odnosu na isti mjesec 2021. godine. U ovom trenutku taj podatak iznosi 9,4%.

  Unaprijed smo vam zahvalni što mislite na naše radnike.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Sindikat TEHNOS održao svoju 9. Izbornu skupštinu
 
 • Izborna skupština održana je u Osijeku 27. svibnja 2022. godine, uz prisustvo 60-tak delegata i gostiju iz svih podružnica TEHNOS-a. Pozivu su se odazvali uvijek dragi gosti iz Hrvatskog elektrodistribucijskog sindikata (HEDISS-a), Ivana Marasović i Đulijana Žuvić, kao i predstavnici HOPS-a Dejan Liović i Mario Popić, koji su srdačnim uvodnim govorima pozdravili TEHNOS i njegove delegate. Predstavnici ostalih pozvanih poslodavaca i sindikata nisu se odazvali.

  Nakon provedenog glasanja, odlučeno je da će u idućem četverogodišnjem mandatu dužnosti obnašati:
  predsjednik TEHNOS-a - Denis Geto iz Nacionalnog dispečerskog centra HOPS-a
  predsjednik Skupštine - Esad Redža iz TE-TO Zagreb
  dopredsjednica Skupštine – Vesna Glavaš Lilion iz Elektroslavonije Osijek
  članovi Nadzornog odbora – Ivica Crneković (KTE Jertovec), Mario Kušan (TE-TO Sisak) i Vedran Pfeifer (TE Rijeka)
  članovi Statutarne komisije – Duško Vukman (Elektra Zadar), Stjepan Jonjić (Elektroslavonija Osijek) i Danko Šimičević (TE Rijeka).

  Predsjednik TEHNOS-a izvijestio je kako socijalni dijalog i suradnja od strane poslodavaca na razini HEP-a gotovo da ne postoji. Poslodavci su si našli partnere u dva tzv. reprezentativna sindikata, koji ujedinjeni na sve načine nastoje potpuno marginalizirati i ugasiti TEHNOS. Rad sindikata je bitno otežan uslijed takve prakse uskraćivanja čak i osnovnih informacija, koja traje već desetak godina. Kontinuirani odljev radnika iz poduzeća te dodatna „uspavanka“ koju je uzrokovala pandemija koronavirusom dodatno otupljuju sindikalnu oštricu. Unatoč svemu, TEHNOS održava svoj broj članova konstantnim na brojci preko 1.000 članova, što čini 11% sindikalno organiziranih radnika, rasprostranjenih na sve veći broj organizacijskih jedinica (preko 40 u osam društava). Geto je pri tome izrazio ogromno zadovoljstvo na tome što se na skupštini okupio vrlo velik broj delegata i ostalih gostiju, što pokazuje da je TEHNOS čvrsto ujedinjeni sindikat i daje razlog za optimizam.
  Stjepan Tačković istakao je kako se nakon potresa doslovce obišlo svakog člana sindikata, porazgovaralo i pomoglo koliko je bilo moguće. Time je TEHNOS još jednom pokazao da ima veliko srce i da je najjači kada je najpotrebnije.

  Porast troškova života koji je na godišnjoj razini dosegnuo 9,5% i dalje raste doveo je do značajnog realnog pada plaća. Vrijednost boda za obračun plaća je od 1.1.2022. rasla samo za 1,2% što je krajnje neprihvatljivo, naročito kada vidimo da se u drugim poduzećima potpisnici kolektivnog ugovora žešće bore za korekciju plaća, nego što je to slučaj kod nas. U inflaciji je logično da raste sve pa i plaće, a ne da se svima pomaže, a samo od svojih radnika očekuje odricanje. Stoga će TEHNOS svoje negodovanje i prijedlog odaslati poslodavcima i sindikatima koji bi hitno trebali značajno korigirati vrijednost boda za obračun plaće.

  TEHNOS je pripremio prezentaciju svoga rada koju će rado pokazati radnicima ako za tim iskažu želju, bez obzira u kojoj se organizacijskoj jedinici nalazili.
 
 
- SRETAN 1.5. - PRAZNIK RADA
 
 • Praznik rada nije dan odmora već dan otpora. Zato TEHNOS ne sudjeluje u jalovim proslavama, povorkama i nuđenju prežderavanja u obliku graha ili svinjetine.
  Svoje kapacitete radije ćemo uložiti u pomoć i podršku inicijativi "ZA RADNIČKI ZOR", koja gura najavljene izmjene Zakona o radu u smjeru koristi za radnice i radnike, a ne prema daljnjem derogiranju i prodaji radničkih prava od strane Vlade, poslodavaca i "velikih" sindikata.

  Sretan praznik rada! https://radnickizor.hr/

  Neki najvažniji zahtjevi inicijative:
  - skraćenje radnog tjedna na 35 sati
  - ograničenje prekovremenog rada na 180 sati godišnje, bez izuzetka
  - ograničenje trajanja ugovora na određeno s tri na godinu dana
  - radno vrijeme koje će omogućiti ravnotežu između poslovnog i privatnog života
  - zaštitu sindikalnog djelovanja i prava na štrajk te ravnopravnost sindikata s poslodavcima
  - sprječavanje zlouporaba agencijskog rada i rada platformskih radnika
  - pooštrenje mjera za prekršaje radničkih prava
 
 
- Predmet: Izbor novog predsjednika i članova Uprave društva HEP d.d.
 
 • Zagreb, 10. prosinca 2021.


  • VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
  Trg svetog Marka 2
  10 000 Zagreb
  mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH

  • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
  Ulica grada Vukovara 78
  10 000 Zagreb
  dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar


  Poštovani,

  Prema informacijama iz medija, ovog tjedna Povjerenstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja obavlja razgovore s kandidatima koji su se javili putem javnog natječaja za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.

  Sindikat TEHNOS na žalost nema mogućnost sudjelovati u odabiru kadrova koji će upravljati poslovnim sustavom poduzeća, no imamo potrebu reći naše mišljenje i nama bitne informacije podijeliti s vama:

  1. Tijekom protekle četiri godine mandata trenutne Uprave HEP-a d.d. socijalni dijalog ne postoji. Osim prigodnih domjenaka krajem svake godine, Uprava HEP-a d.d. u potpunosti ignorira sindikat. U četiri godine TEHNOS je samo jednom ili dva puta pozvan na informiranje o kretanjima u poduzeću. Nikakve druge suradnje od strane Uprave nije bilo, a kada se TEHNOS obraćao dopisima nije dobio niti jedan odgovor. Uprava koja ne vodi kvalitetan dijalog sa socijalnim partnerima je loša Uprava, a ona koja to uopće ne čini je – neprihvatljiva!

  Sindikat TEHNOS ima snažnu potrebu biti informiran i aktivno sudjelovati u procesima koji se događaju u poduzeću. Stoga je samo pitanje trenutka kada će nas strpljenje izdati i na površinu izaći svi problemi koji se godinama nagomilavaju i potiskuju umjesto riješavaju.

  2. Na upravljačkim pozicijama ne moraju biti politički lojalni kadrovi. Bitna je poslovna a ne politička lojalnost. Svatko koga netko drugi zaposli mora biti lojalan svom poslodavcu, jer će u suprotnom biti otpušten. Unutar HEP-ovog sustava postoje radnici koji su kvalitetni, pošteni, radišni i rado bi preuzeli takav izazov. Stoga apeliramo na vas da Upravu HEP-a ne sastavljate s ljudima izvan HEP-ovog sustava po kriteriju stranačkih zasluga, već po kriteriju struke, stručnosti i poznavanja elektroenergetskog sustava.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- In memoriam: Danica Lisičar
 
 • Članice i članovi, radnice i radnici, prijatelji,

  S velikom tugom u srcu obavještavamo vas kako je naša, RADNIČKA obitelj, 16. studenoga 2021. zauvijek izgubila DANICU LISIČAR, pravnu savjetnicu TEHNOS-a.

  Danica je bila jedna od najboljih miriteljica i najvećih zagovornica povećanja radničkih prava u Hrvatskoj, desetljećima usko vezana uz sindikate. Pomagala je u osnivanju prvih sindikata u Hrvatskoj, pa tako i TEHNOS-a te bila uz nas do kraja, svih 30 godina. Ponosni smo što je odabrala baš TEHNOS kao stalna pravna savjetnica sindikata. Danica je 1996. godine napisala prijedlog prvog kolektivnog ugovora za Hrvatsku elektroprivredu, koji je u to vrijeme bio vjerojatno i najbolji kolektivni ugovor u Hrvatskoj.

  Održala je mnoge edukacije, mnogim sindikatima, radničkim vijećima, miriteljima, pojedincima, u Hrvatskoj i izvan nje. Napisala je mnoge odredbe statuta sindikata i kolektivnih ugovora. Mnoge je mirila, neke i izmirila, ali i oštrim perom napadala poslodavce kada je trebalo. U pravilu se uvijek svima odazivala, i svakome tko je tražio davala pravne savjete. Njen broj telefona nismo nikome davali, a opet su ga skoro svi imali. Nikada joj ništa nije bilo teško. Sve što je radila, radila je s LJUBAVLJU, uglavnom volonterski.

  Iako je redovno pisala, prvenstveno za sindikalna glasila, iza nje nisu ostale hrpe napisanih knjiga i znanstvenih radova. Ostavila je puno više od toga, nesebično prenosivši ogromne količine svoga znanja direktno ljudima. Ono što smo mi u TEHNOS-u naučili od Danice ne može se napisati u tisuću knjiga.

  Danica nosi ogromne zasluge za to što je sindikat TEHNOS ostao snažan unatoč sve lošijem okruženju, nepotkupljiv, bez nepotrebnih kompromisa, vječiti trn u peti lošim poslodavcima, po mnogo čemu poseban - pravi sindikat!

  Draga Danice, ti vedra i skromna velika ženo i motivatorice, HVALA TI NA SVEMU!
  I nemoj zamjeriti što se mi tebi nismo više posvetili, jer zaslužila si sve najbolje, u neograničenim količinama.

  Zauvijek Tvoj TEHNOS!
 
 
- Priopćenje za javnost povodom današnjeg napada bombom na HEP-ove radnike u Pakracu
 
 • Zagreb, 27. siječnja 2021.

  TEHNOS – Strukovni sindikat radnika HEP-a povodom današnjeg napada bombom na radnike HEP-a u Pakracu poziva hrvatsku izvršnu i zakonodavnu vlast da učini više u razoružavanju stanovništva od zaostalog naoružanja, ako treba i drakonskim kaznama. Ovo nije prvi puta da se na HEP-ove radnike koji samo obavljaju svoj posao nasrće s vatrenim oružjem i eksplozivnim napravama. U TEHNOS-u se pitaju nije li već jednom došlo vrijeme da se prestanemo igrati rata.

  Poslovodstvu HEP-a pak poručuju da svoju socijalnu osjetljivost i odgovornost prema radnicima ne pokazuju samo nakon tragedija poput ove u Pakracu ili one u Hidroelektrani Dubrovnik, već da napokon naprave iskorak i povećaju sigurnost i vrednovanje operativaca. Nastradali monteri Elektre Križ dio su HEP-ove operative koja se sustavno omalovažava, a to je upravo ona ista kategorija radnika kojoj gotovo da nismo rekli niti hvala što posljednjih mjesec dana požrtvovno radi na dizanju brojnih porušenih postrojenja na potresima pogođenom području te na ponovnoj normalizaciji opskrbe električnom energijom.
 
 
- Budimo solidarni!
 
 • Zagreb, 15. siječnja 2021.


  O B A V I J E S T
  O FONDU MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI RADNIKA
  ZA SANIRANJE ŠTETA OD POTRESA


  Sindikat TEHNOS osnovao je fond međusobne solidarnosti radnika za saniranje šteta od potresa.
  Sva prikupljena sredstva preusmjerit će se našim kolegicama i kolegama koji su pretrpjeli veće štete.


  Podaci računa fonda su:
  HR8223400091511111895
  TEHNOS-STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA HEP-A - FOND SOLIDARNE POMOĆI
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb  >
  Uplatitelji (solidarni radnici) bi se trebali javiti na e-mail (tehnos@hep.hr) s obavijesti da su uplatili sredstva, kako bi im se poslije mogla povratno slati izvješća i druge obavijesti o radu fonda.

  Korisnici (oštećeni radnici) podnose Zahtjev za sredstva fonda, koji mogu dobiti javljanjem na e-mail (tehnos@hep.hr) ili na brojeve 01 6322-230 i 098 361-158. Na iste kontakte mogu se dobiti i dodatne informacije.

  Fond je privremenog trajanja od tri mjeseca (do 15.4.2021.).


  Vaš TEHNOS!
 
 
- Pomoć oštećenim radnicima u potresu
 
 • Zagreb, 30. prosinca 2020.


  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Frane Barbarić, dipl.iur.


  Poštovani,

  Sindikat TEHNOS dobija brojne upite od radnika društava HEP grupe na koji način mogu pomoći svojim kolegicama i kolegama, ali i HEP-ovim postrojenjima, koji su pretrpjeli štete od razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije.

  HEP treba pomagati svojim radnicima u nevolji, jednako onako kako će se radnici ovih dana bezrezervno žrtvovati kako bi svojim radom što brže sanirali sve štete na elektroenergetskim postrojenjima.


  Stoga predlažemo:

  1. Izdvajanje odgovarajućeg iznosa financijskih sredstava poduzeća za POMOĆ OŠTEĆENIM RADNICIMA DRUŠTAVA HEP GRUPE U POKRIVANJU TROŠKOVA OBNOVE OBJEKATA NAKON POTRESA. S obzirom na izvrsnu dobit koju će poduzeće ove godine ostvariti, smatramo da takav trošak neće narušiti poslovne planove.

  2. OSNIVANJE TRAJNOG FONDA ZA POMOĆ RADNICIMA, u koji bi radnici, sindikati, ali i poslodavac, mogli dobrovoljno uplaćivati financijska sredstva koja bi se poslije koristila za pomoć teže oboljelim ili elementarnim nepogodama oštećenim radnicima. Takav fond bi trajno riješio pitanje solidarnosti s onima kojima je to najpotrebnije i koji zbog sve raširenijeg problema nemogućnosti financiranja preskupih lijekova, pada primanja zbog dugotrajnog bolovanja ili velikih materijalnih šteta na objektima zapadaju u ozbiljne životne probleme. Sindikati i radnici će sigurno vrlo rado sudjelovati, a HEP bi sudjelovanjem pokazao da vodi brigu o svojim ljudima, posebno onim bolesnima koji su svoje zdravlje narušili tijekom dugogodišnjeg rada u poduzeću.


  Molimo Vas hitno postupanje.

  U nadi da ćete razmotriti i prihvatiti naš prijedlog, stavljamo se na raspolaganje za daljnji razvoj ideje fonda.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Odluka o rasporedu korištenja neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2019. godinu
 
 • Zagreb, 15. travnja 2020.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  n/r predsjednika Uprave Frane Barbarića, dipl.iur.
  HEP-Proizvodnja d.o.o.
  n/r direktora mr.sc. Roberta Krkleca
  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
  n/r direktora Nikole Šulentića, dipl.ing.
  HEP-Trgovina d.o.o.
  n/r direktora Ante Ćurića, dipl.ing.
  HEP-Opskrba d.o.o.
  n/r direktora Maria Puntarića, dipl.oec.
  HEP-Toplinarstvo d.o.o.
  n/r direktora Zdravka Zajeca, dipl.oec.
  HEP Elektra d.o.o.
  n/r direktora Predraga Bogičevića


  Prilikom donošenja predmetne odluke pozivate se na tzv. ""izvanredne okolnosti"", iako u Republici Hrvatskoj nije proglašeno izvanredno stanje, a Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) primjenjuje se sa svim svojim odredbama.

  Predmetna odluka u cijelosti je nezakonita, jer:

  • ""smatrate“ da je radnik iskoristio cijeli godišnji odmor za 2019. godinu do 31. svibnja 2020. godine. Zakon o radu ne poznaje samovoljno „smatranje“ već člankom 84. jasno definira da neiskorišteni dio godišnjeg odmora za 2019. godinu (citat:) „radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine“.
  za vrijeme godišnjeg odmora poslodavac ne može radnicima naređivati gdje će biti, kako će ga koristiti a nikako da još budu i pripravni (citat:) „javiti se na rad odmah po pozivu“.
  • ova odluka koja utječe na vrlo bitno pravo radnika očito nije prošla savjetovanje s radničkim vijećem, poput brojnih drugih koje se donose pod utjecajem tzv. „izvanrednih okolnosti“.


  Podsjećamo i sljedeće:

  • radniku se mora izdati rješenje o korištenju godišnjeg odmora najmanje petnaest dana prije njegovog korištenja, pogotovo ako se ne poštuje plan korištenja godišnjih odmora za 2019. godinu.
  • Bilo kakav sporazum između poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor ili isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan (bez učinka) i predstavlja najteži prekršaj poslodavca.
  • Nužne su osnove socijalnog dijaloga i informiranje radnika i njihovih predstavnika o važnosti razloga zbog kojih se uvode neke mjere. Samovolja dovodi do neprihvatljive represije ili nezakonitosti.


  Elektroprivredna djelatnost je jako važna, ali društva HEP grupe nisu na prvoj liniji obrane od COVID-a 19, odnosno nije potrebno pretjerivati sa radikalnim zahvatima u organizaciju rada, osim u dijelu poštivanja svih propisanih epidemioloških mjera te pridržavanja mjera fizičkog distanciranja.

  Nastavno na izneseno, sindikat TEHNOS zahtjeva da se predmetna nezakonita odluka stavi izvan snage, a radnicima omogući korištenje godišnjih odmora poštivajući Zakon o radu. Poslodavac se treba potruditi i napraviti raspored korištenja neiskorištenih dijelova godišnjih odmora za 2019. godinu do 30. lipnja, tako da budu zadovoljeni svi organizacijski i zakonski uvjeti.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Izvještaj o sponzorstvima društava HEP grupe
 
 • Zagreb, 10. travnja 2020.


  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Frane Barbarić, dipl.iur.


  Poštovani,

  S obzirom na česte rasprave unutar i izvan poduzeća o pravima radnika HEP-a u odnosu na one u privatnom sektoru te traženja da se naši radnici odriču svojih stečenih prava, radnici vrlo često s ogorčenjem gledaju ogromnu količinu HEP-ovih sponzorskih reklama na različitim događajima: sportskim, umjetničkim, kulturnim...

  Naše radnike posebno pogađa kada se od njih traži odricanje dok istovremeno gledaju HEP-ove reklame kod profesionalnih ili poluprofesionalnih pravnih ili fizičkih osoba. Time se novac poduzeća koji je nastao njihovim radom raspoređuje u naknade i premije profesionalaca, koji su nerijetko puno imućniji od samih radnika HEP-a. Za to vrijeme, u društvima HEP grupe, unatoč desetljeća upozoravanja, veliki broj radnika koji rade u najgorim uvjetima još uvijek ima mizerne koeficijente, daleko ispod 2,0.

  Kako bismo mogli sagledati razmjere marketinškog djelovanja poduzeća u odnosu na plaće i materijalna prava naših radnika te o tome otvoriti nužnu raspravu, molimo da nam dostavite:

  pregled utrošenih financijskih sredstava za sponzorstva i donacije od strane društava HEP grupe tijekom 2019. godine, s popisom pojedinačnih primatelja i njihovih primljenih iznosa

  popis svih trenutno važećih ugovora o sponzorstvima i donacijama društava HEP grupe, s ugovorenim iznosima


  Hvala unaprijed.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Prekovremeni i stimulirani rad za vrijeme kriznih mjera
 
 • Zagreb, 6. travnja 2020.


  HEP - Proizvodnja d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora mr.sc. Roberta Krkleca

  HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora Nikole Šulentića, dipl.ing.

  HEP - Trgovina d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 n/r direktora Ante Ćurića, dipl.ing.

  HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb, Kupska 4 n/r predsjednika Uprave dr.sc. Tomislava Plavšića


  Poštovani,

  Organizacija rada, ograničenja i izvanredne mjere koje se u poduzeću provode u svrhu sprječavanja širenja COVID 19 bolesti uzrokovane koronavirusom dovele su do situacije da postoje radnici koji će za vrijeme ograničenja morati biti prisutni na radnom mjestu te ostali, koji će biti raspoređeni kod kuće.

  Radnici koji rade i moraju biti prisutni na poslu:
  - bit će plaćeni u punom radnom vremenu, jednako kao i svi oni koji nisu u obavezi rada ili ne ostvare punu satnicu
  - nisu u mogućnosti provoditi samoizolaciju već su dodatno izloženi mogućnošću zaraze
  - moraju biti u stalnoj pripravnosti zbog moguće potrebe za zamjenom nenadano oboljelih kolega

  Radnici koji rade i moraju biti prisutni na poslu većinom su smjenski radnici, kojih na mnogim radnim mjestima nema dovoljno zbog dugogodišnjeg lošeg načina kadroviranja. Pod utjecajem kriznih mjera ovi radnici su dodatno opterećeni ili većim opsegom posla ili prekovremenim radom ili oboje.

  S obzirom na povećana opterećenja, molimo da se smjenske radnike, ali i sve ostale koji će morati biti prisutni na poslu, ne izrabljuje dodatno već da ih se za odrađeno vrijeme tijekom ovog kriznog stanja plaća ukoliko su radili prekovremeno, dosljedno, na svakoj plaći za odrađeno vrijeme u proteklom mjesecu, sukladno Zakonu o radu.

  Nastavno na napisano, također smatramo da svi radnici koji imaju obavezu rada i prisutnosti na poslu zaslužuju biti stimulirani za takav rad pod povećanim opterećenjem i rizicima.

  Hvala na razumijevanju.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Protivljenje potpisanom sporazumu o umanjenju materijalnih prava radnika za 500 kuna
 
 • Broj: 7/20-1
  Zagreb, 1. travnja 2020.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Frane Barbarić, dipl.iur.  Poštovani,

  Nemalo smo iznenađeni ugledavši vijest u medijima kako su se svi radnici HEP-a solidarno odrekli svojih primanja u iznosu od 500 kuna, sa svrhom solidariziranja sa sugrađanima u vezi s koronavirusom i potresom. Medijima je dano priopćenje u ime radnika, a da radnike nitko ništa nije pitao!!! Radnici se ničega nisu odrekli, već su im oduzeta njihova prava zajamčena kolektivnim ugovorom. Važeći kolektivni ugovor ima trajanje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Umjesto da se kolektivni ugovor koristi za čuvanje socijalnog mira iduće dvije godine, njegovim degradiranjem u samim začetcima važenja radnicima se šalje poruka nesigurnosti i nepovjerenja. Suglasnost TEHNOS-a za ovakva smanjenja prava radnika HEP-a nećete dobiti.

  Ovim činom svakom radniku HEP-a oduzeto je 500 kuna od novca koji su sami zaradili. Oduzeto je i onim HEP-ovim radnicima koji su također pretrpjeli direktne štete od potresa i kojima je potrebna svaka kuna. Ako se već mislilo uzimati novac od radnika, ispravno bi bilo da se taj novac i upotrijebio za pomoć oštećenim radnicima HEP-a, umjesto njegovog davanja u rupu bez dna zvanu Državni proračun.

  HEP treba pomoći potrebitima, i to većim iznosima od ovim putem namaknutih 5-6 milijuna kuna. No nejasno je zašto se uzima novac od radnika, umjesto da se donira novcem poduzeća (kojeg su upravo radnici svojim radom stvorili). Naročito je nejasno zašto se to radi u uvjetima kada HEP izvrsno posluje, a znatna količina financijskih sredstava se već daje vanjskim pravnim i fizičkim osobama, primjerice prekomjernim ustupanjem poslova vanjskim izvođačima, ili primjerice sponzorstvima profesionalaca. Većina radnika HEP-a već je dulje vrijeme zbog toga ogorčena pa bi bolje bilo da se poslovanje rastereti takvih izdataka, a ta sredstva preusmjere u predmetne humanitarne svrhe.

  Radnicima HEP-a treba dozvoliti da sami odlučuju o načinu svoje solidarnosti. Neki od njih nemaju puno, ali neki će dati i više od oduzetih 500 kuna.

  Ovom prilikom predlažemo donošenje odluke o POMOĆI OŠTEĆENIM HEP-ovim RADNICIMA U POKRIVANJU TROŠKOVA OBNOVE OBJEKATA NAKON POTRESA I LIJEČENJA ZARAŽENIH KORONAVIRUSOM. Time bi se pokazao humanitarni karakter i prema vlastitim radnicima, a ne samo ispunjenje političkih naloga na njihovu štetu.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- O B A V I J E S T o sindikalnoj potpori članovima koji su pretrpjeli štetu uslijed elementarne nepogode (potresa)
 
 • Zagreb, 27. ožujka 2020.


  Podsjećamo članove TEHNOS-a o postojanju Pravilnika o sindikalnim potporama, koji između ostalog predviđa i dodjelu pomoći iznosa 1.000 - 5.000 kuna u slučaju šteta od elementarnih nepogoda (požar, poplava, potres...).

  Ovom prilikom molimo članove da se jave ako imaju značajnija oštećenja na svom domu uslijed nedavnog potresa.

  Pravilnik i zahtjev za sindikalnom potporom možete dobiti u uredu sindikata, kod sindikalnog povjerenika TEHNOS-a ili naći na: http://heptehnos.hr/pogodnosti.asp.


  Vaš TEHNOS!
 
 
- Sretan međunarodni praznik rada, dan otpora, a ne odmora!
 
 • NE ZABORAVIMO: Krvavi začetak borbe za radnička prava u Svijetu.

  Danas smo skloni ulogu sindikata banalizirati na prodaju svinjskih polovica i prepucavanje sindikalnih čelnika u medijima, ali nekada to nije bilo tako.
  Uživanje u današnjoj povlastici slobodnog ujedinjavanja radnika, koje danas tako olako odbacujemo, nekad davno neki ljudi su platili svojim životima.

  Krvavi 1. svibnja 1886. godine u Chicagu
  Događaj koji je promijenio povijest i bio pokretač za daljnja slavlja 1. svibnja, bile su radničke demonstracije 1. svibnja 1886. godine u Chicagu, kada je u sukobima s policijom poginulo 200 radnika, a osmero ih je osuđeno na smrt.
  Radnici su tada, sukladno Rezoluciji o osmosatnom radnom vremenu donesenom 1884. godine od strane Federacija trgovačkih organizacija i Radničkog sindikata, tražili pravo na radni dan od osam sati.
  Nakon što sve legalne metode borbe za dobivanje osmosatnog radnog vremena nisu pomogle radnici su se odlučili na radikalnije metode te je 250.000 radnika krenulo u štrajk.
  S druge strane državne su se institucije spremale za borbu s radnicima kupujući naoružanje za policiju, koje je trebalo upotrijebiti protiv štrajkača.

  Dana 3. svibnja 1886. godine policija je počela pucati na radnike štrajkače u ''McCormic Ripper Works Factory'' i tom prilikom su ubijena četiri radnika, a velik broj radnika je ranjen. Čelnici sindikata su sljedeći dan sazvali masovni prosvjed u Hymarket Squeru kako bi protestirali protiv brutalnosti. Nakon što su policajaci došli i naredili im da se raziđu, bačena je bomba na policiju i tom prilikom je ubijen jedan policajac, a ranjeno 70. Policija je odgovorila pucnjavom, ubivši jednog, a ranivši mnoge druge. Iako nikada nije točno utvrđeno tko je bacio bombu, nagađa se da su to napravili anarhisti. Ovaj incident je poslužio kao izgovor za napad na ljevicu i radnički pokret. Policija je upadala i pretraživala domove i urede osumnjičenih radikala, a stotine ih je uhićeno bez optužbe.
  To je probudilo lavinu koja se više nije mogla zaustaviti, jer su se nakon toga radničke organizacije počele povećavati i slaviti taj dan. Proslave su se rado koristile za isticanje novih prava koje su tražili. Crvena zastava postala je simbolom radništva, a crvena boja na njoj označavala je krv prolivenu u sukobu s vlastima tog davnog 1. svibnja. Diljem svijeta danas se proslavlja Međunarodni praznik rada.

  Jedan od osuđenih radnika na smrt nakon prvomajskih demonstracija u Chicagu 1886. godine tada je izjavio: 'Doći će vrijeme kada će naša tišina u grobu biti glasnija od našeg glasa'.

  Smrtne kazne nema, a mi ipak ne galamimo iz petnih žila!
 
 
- TEHNOS održao 8. Izbornu skupštinu
 
 • Zagreb, 17. prosinca 2018.

  Skupštini je prisustvovalo 60-tak delegata i gostiju iz svih podružnica TEHNOS-a,od Osijeka do Dubrovnika. Pozivu su se odazvali uvijek dragi gosti iz Hrvatskog elektrodistribucijskog sindikata (HEDISS-a), Ivana Marasović i Klara Pavičić, kao i predstavnici Uprave HEP-a, predsjednik Frane Barbarić i član Petar Sprčić, koji su srdačnim uvodnim govorima pozdravili TEHNOS i njegove delegate.

  Nakon provedenog glasanja, odlučeno je da će u idućem četverogodišnjem mandatu dužnosti obnašati:
  predsjednik TEHNOS-a - Denis Geto iz Nacionalnog dispečerskog centra,
  predsjednik Skupštine - Esad Redža iz TE-TO Zagreb,
  dopredsjednik Skupštine - Darko Marić iz TE-TO Sisak.
  članovi Nadzornog odbora – Ivica Crneković (KTE Jertovec), Mario Kušan (TE-TO Sisak) i Vedran Pfeifer (TE Rijeka).
  članovi Statutarne komisija – Ivan Sigurnjak (HE Jaruga), Vukman Duško (Elektra Zadar) i Danko Šimičević (TE Rijeka).

  Ostale poruke koje je Skupština TEHNOS-a odaslala nisu bile prepričavanje povijesti već usmjerene prema budućim aktivnostima. Tako će TEHNOS u 2019. godinu ući s:
  • donesenim pravilnikom o sindikalnim potporama, kakav imaju samo rijetki sindikati, a kojim će se članovima sindikata isplaćivati značajne pomoći u slučajevima rođenja djeteta, smrti člana obitelji, bolovanja preko 90 dana i šteta uslijed elementarnih nepogoda.
  • izmjenama Statuta, koje će omogućiti da članovi TEHNOS-a ne budu isključivo radnici društava HEP grupe, već to mogu postati i radnici koji obavljaju posao za ta društva (npr. agencijski radnici) ili koji rade u drugim društvima u elektroprivrednoj djelatnosti. Izmjenama statuta definirale su se i radne grupe koje se mogu osnovati, u cilju bolje pripreme specifičnih pitanja iz sindikalne djelatnosti i uključivanje šireg članstva u rad sindikata.
  • pokrenutom Kasom uzajamne pomoći na inicijativu samih članova, kao samo jednom od novih članskih pogodnosti,
  • pokrenutim sindikalnim glasilom, koje će se kontinuirano objavljivati u cilju kvalitetnijeg informiranja članstva, i dr.

  Predsjednik Skupštine Esad Redža zahvalio se na ponovnom izboru i istaknuo kako priželjkuje još veću aktivnost TEHNOS-ovog članstva.

  Pravna suradnica sindikata Danica Lisičar, koja je od prvog dana s TEHNOS-om, istaknula je važnost TEHNOS-a kao radničkog sindikata, jednog od rijetkih koji je istinski zastupao prava radnika tijekom svih proteklih 28 godina postojanja, te predložila da se za 30-godišnjicu pripremi izdavanje monografije, koju je TEHNOS zaslužio.
 
 
- Prosvjed PROTIV najavljene mirovinske reforme
 
 • 17.listopad 2018.
  Poštovane kolegice i kolege, članovi sindikata, radnici,

  Pozivamo Vas da zajedno sudjelujemo na prosvjedu PROTIV najavljene mirovinske reforme.
  Pokažimo da nitko nema pravo pogodovati kapitalu na račun naših sudbina i sudbina budućih generacija.

 
 
- ČLANSKE POGODNOSTI
 
 • 1. rujan 2018.

  Obavještavamo sve članove TEHNOS-a o novim članskim pogodnostima koje pokrećemo u 2018. godini.

  * Pokrenuta je Kasa uzajamne pomoći.

  * Mobilna mreža VPN TEHNOS dogovara se pod puno povoljnijim uvjetima (realizacija u mjesecu studenom).

  * Po prvi puta uvode se unificirane solidarne financijske potpore članovima TEHNOS-a, za rođenje djeteta, smrti u užoj obitelji, dužeg bolovanja, elementarnih nepogoda (realizacija u mjesecu studenom).

  * Korištenje usluga vodenog parka Aqua Viva u Krapinskim toplicama po povoljnim cijenama.

  TEHNOS se ne želi baviti svinjskim polovicama već zaštitom prava i interesa svojih članova i radnika. Zato prihvaćamo i uvodimo samo malobrojne članske pogodnosti koje to zaista i jesu.
 
 
- Vjetar i dalje puše - HEP
 
 • 1. veljače 2018., radnickaprava.org

  radnickaprava.org
  01 02 2018

  Kao i ostatak hrvatskog javnog sektora, tijekom posljednjih godina HEP je više puta bio na udaru pokušaja privatizacije. Slučajevi već provedene privatizacije pokazali su se kao izuzetno loš recept za dobrobit tvrtki, njihovih radnika i korisnika, kao i državnoga gospodarstva u cijelosti. U prilogu o HEP-u nastojali smo sumirati trenutnu situaciju u kompaniji te kroz razgovor s dugogodišnjim zaposlenicima i stručnjacima na polju energetike pokušali smo dati moguću perspektivu razvoja kompanije. Naši sugovornici bili su radnici proizvodnog sektora HEP-a (ujedno i članovi sindikata Tehnos), Matko Utrobičić iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), Goran Jeras iz Etične Banke i Dean Kosić iz komunalnog poduzeća Krk Ponikve d.o.o.

  Pogledajte video..
 
 
- U upravi HEP-a ponovno politika ispred struke
 
 • Zagreb, 22. prosinca 2017.

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat – HES
  Nezavisni sindikat radnika HEP-a
  Sindikat TEHNOS

  NISU SUGLASNI

  sa predloženim imenovanjem gospodina Frane Barbarića za predsjednika Uprave HEP-a d.d.

  O b r a z l o ž e nj e


  Predstavnici sindikata očekuju od Vlade RH da na najodgovorniju poziciju u HEP-u predloži osobu dokazane stručnosti, te smatraju da bi to morala biti osoba tehničke struke.
  Gospodin Barbarić je u vrijeme kompromitirane Uprave na čelu s Ivanom Mravkom obnašao vrlo visoku funkciju Direktora Direkcije za opće, pravne i kadrovske poslove te je pokazao zastrašujuću netrpeljivost prema sindikatima. Vršio je progon odvjetnika koji zastupa radnike podnošenjem lažne prijave protiv njega, u tom postupku se lažno predstavljao kao predstavnik radnika. U doba dok je obnašao tu funkciju suradnja sa sindikatima nije postojala, stoga izražavamo bojazan da neće biti uspostavljena nužna i zakonom propisana suradnja, a što je za ovako veliko trgovačko društvo nedopustivo.

  HES – Dubravko Čorak
  NSRHEP-a – Sonja Mikulić
  TEHNOS – Denis Geto
 
 
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
  Sva prava pridržana A design