Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- Zahtjev za nazočnost na pregovaračkim sastancima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora
 
 • Zagreb, 27. prosinca 2012.


  • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, n/r predsjednice pregovaračkog odbora poslodavaca, Krunoslave Grgić Bolješić

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, n/r predsjednika Dubravka Čorka
  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, n/r predsjednika Luke Marojice


  PREDMET: Zahtjev za nazočnost na pregovaračkim sastancima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora

  Poštovani,

  Na osnovu rješenja Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti od 20. prosinca 2012., TEHNOS – Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede nije reprezentativan za kolektivno pregovaranje radi sklapanja Kolektivnog ugovora, te je za očekivati da u pregovaračkom odboru sindikata neće biti prisutni predstavnici TEHNOS-a.
  Temeljem odredbi članka 133. Kolektivnog ugovora za HEP grupu (Bilten broj 237), poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku, odnosno predstavniku omogućiti pravodobno i djelotvorno ostvarenje prava na zaštitu i promicanje prava i interesa članova sindikata te pristup podacima važnim za ostvarenje tog prava.
  Temeljem odredbi članka 9.st.6. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“ broj 82/12 i 88/12), pregovarački odbor sindikata dužan je sindikatu kojem nije utvrđena reprezentativnost tijekom kolektivnog pregovaranja omogućiti iznošenje stavova i prijedloga o posebnim pravima njegovih članova.

  Na osnovu prethodno navedenog, a u svrhu omogućavanja pravodobnog pristupa podacima, ovim putem podnosimo zahtjev za nazočnošću predstavnika sindikata TEHNOS na sastancima pregovaračkih odbora sindikata i poslodavaca za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, te za pravodobno dostavljanje bilješki i drugih dokumenata koji će proizaći iz kolektivnog pregovaranja.

  U prilogu Vam šaljemo prijedlog novog Kolektivnog ugovora, kojega je usvojio Glavni odbor TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Prijedlog za produženje roka primjene Kolektivnog ugovora, na određeno vrijeme od jedne godine
 
 • Zagreb, 16. studenog 2012.


  PRIMA:

  • Hrvatska elektroprivreda d.d.
  • HEP - Proizvodnja d.o.o.
  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.
  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
  • HEP - Toplinarstvo d.o.o.
  • HEP - Plin d.o.o.
  • HEP - ESCO d.o.o.
  • HEP - Opskrba d.o.o.
  • HEP - Trgovina d.o.o.
  • HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o.
  • HEP - Odmor i rekreacija d.o.o.
  • HEP - Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o.
  • HEP Nastavno obrazovni centar Velika

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat – HES
  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d.
  • Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske - sindikalna podružnica HEP-Toplinske mreže
  • Hrvatski elektrodistribucijski sindikat - HEDISS


  PREDMET: Prijedlog za produženje roka primjene Kolektivnog ugovora, na određeno vrijeme od jedne godine,
  - dostavlja se

  Poštovani,

  Važeći Kolektivni ugovor (Bilten broj 237) sklopljen je na određeno vrijeme do 31. prosinca 2012. godine.
  Trenutno nisu ispunjeni uvjeti iz članka 149. st.1. važećeg Kolektivnog ugovora, jer pregovori o sklapanju novog Kolektivnog ugovora nisu započeti na vrijeme (u roku od 90 dana prije isteka važećeg Kolektivnog ugovora).
  Pregovori mogu započeti tek nakon što Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti donese rješenje o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora. S obzirom da Povjerenstvo još uvijek nije objavilo javni poziv sindikatima za utvrđivanje reprezentativnosti, nakon kojega će proći oko 45 dana do donošenja konačnog rješenja, već sada je izvjesno da poslodavci i sindikati u HEP grupi neće stići pregovarati o sklapanju novog Kolektivnog ugovora prije isteka važećeg Kolektivnog ugovora (31. prosinca 2012.).

  TEHNOS – Strukovni sindikat radnika HEP-a kao odgovorni socijalni partner želi imati važeći Kolektivni ugovor, te na taj način u odnosu sa poslodavcima sačuvati stanje socijalnog mira u društvima HEP grupe, sukladno članku 141. Kolektivnog ugovora. U tom smislu, temeljem članka 147. važećeg Kolektivnog ugovora, predlažemo da stranke koje su sklopile Kolektivni ugovor sklope dodatak (Aneks) kojim bi se produžilo vrijeme primjene važećeg Kolektivnog ugovora na određeno vrijeme od jedne godine, bez pregovora o sadržaju i izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava radnika.

  Još jedan razlog podnošenja ovog zahtjeva je omogućavanje dodatnog vremena poslodavcu za izradu prijedloga osnova i mjerila za isplatu plaća radnika, odnosno ispunjenje obveza iz članka 145. Kolektivnog ugovora, koje je poslodavac propustio učiniti do 30. rujna 2012. godine.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- HES i NSR HEP-a ne žele ostale sindikate u kolektivnim pregovorima!
 
 • Zagreb, 02. listopada 2012.

  Dana 02. listopada 2012. godine održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora poslodavaca i sindikata u pregovorima za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Predstavnici Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES) i Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSR HEP-a) tom prilikom obavijestili su nazočne da nemaju namjeru s ostalim sindikatima (TEHNOS, HEDISS i EKN) sporazumno sastaviti pregovarački odbor, već su pokrenuli postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u HEP-u.

  S obzirom da uvjete reprezentativnosti (najmanje 20% sindikalno organiziranog članstva) u HEP-u ne ispunjavaju TEHNOS, HEDISS i EKN, očigledno je da HES i NSR HEP-a namjerno pokušavaju eliminirati ostale sindikate iz pregovora.

  Ukoliko HES i NSR HEP-a uspiju u svom naumu, uzrokovat će sljedeće posljedice:

  - Znatno će smanjiti pregovaračku snagu sindikata, i to u sadašnjem trenutku koji je ključan za prava i položaj radnika HEP-a. TEHNOS sa svojih više od 1.300 članova nije mali sindikat te nikada nije smetao u kolektivnim pregovorima već upravo suprotno: uvijek je bio najjači kada je najviše trebalo.
  - Zbog provedbe utvrđivanja reprezentativnosti izgubit će se najmanje dva mjeseca pregovora, što će uvelike umanjiti šanse za postizanje obostrano prihvatljivog dogovora te potpisivanje kvalitetnog kolektivnog ugovora.
  - Odašilje se poruka radnicima da neki sindikati ne smatraju sve radnike HEP-a jednakima, već po njima postoji elita i ostali.

  Unatoč svemu, TEHNOS je spreman za kolektivne pregovore. Naš nacrt prijedloga za novi kolektivni ugovor može se naći kod TEHNOS-ovih povjerenika ili ovdje.

  Predsjednik TEHNOS-a
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
-
KOLEKTIVNI PREGOVORI ZA HEP GRUPU 2012.
 
 • Zagreb, 14. rujna 2012.

  Poštovane kolegice i kolege, članovi sindikata


  Pregovori sindikata i poslodavaca na izradi novog Kolektivnog ugovora u HEP grupi trebali bi početi 02. listopada 2012. godine.


  Rezultat pregovora bit će novi Kolektivni ugovor kojim će se urediti visina naših plaća, regresa, Božićnice, otpremnina te ostalih materijalnih i nematerijalnih prava.


  S obzirom na trenutnu gospodarsku i etičku krizu u Hrvatskoj očekujemo još jedne teške pregovore s vrlo neizvjesnim završetkom.


  Budite informirani - propitkujte svoje sindikate o tijeku pregovora.


  Pozivamo vas na iznošenje prijedloga i sugestija vezanih na odredbe postojećeg Kolektivnog ugovora, kako bi sindikalni prijedlog za pregovore bio što kvalitetniji.


  Sa prijedlozima nam se možete obratiti na: E-mail: tehnos@hep.hr, Fax: 01/6322-249, Tel. 01/6322-981


  Vaš TEHNOS!
 
 
- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
 
 • NE ovakvom zakonu
  Izvor: „Grafičar“ - list sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, srpanj/kolovoz 2012.

  Prijedlog zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje koji je Vlada uputila u saborsku proceduru za Sindikat, a vjerujemo i za veliku većinu radnika u Republici Hrvatskoj, kako sindikalno organiziranih, tako i onih izvan sustava sindikata, neprihvatljiv je.

  Marginalnim zakonom mijenjaju Zakon o radu
  Nedopustiva su i protivna pravnom poretku Republike Hrvatske sva direktna i indirektna zadiranja Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje u odredbe Zakona o radu.
  Posebice u onom dijelu kojim se pojedine odredbe Zakona o radu stavljaju izvan snage.~
Više o tome..

- PODRŽI SINDIKAT KOJI RADI
 

 • POZIV
  svim radnicama i radnicima HEP grupe na
  UČLANJENJE U TEHNOS


  Poštovane kolegice i kolege,

  Tijekom mjeseca svibnja TEHNOS će obići mnoge HEP-ove pogone, provodeći promotivnu akciju pod nazivom: PODRŽI SINDIKAT KOJI RADI .
  Akciju je potaklo nezadovoljstvo razvojem situacije u HEP-u i cijelom društvu, a posebice smjerom kojim HEP ide zadnjih 10-15 godina. Bez obzira radi li se o vlasniku, poslodavcima ili sindikatima, u prvi plan izbili su isključivo osobni interesi umjesto borbe za trajni boljitak HEP-a, kompanije koja nas sve hrani. Uz takvu, nedovoljnju brigu o HEP-u, osjeća se sve jači pritisak na radnike pa smatramo da će prava i interesi svih zaposlenih u HEP-u vrlo skoro doći na velika iskušenja.
  ~
Više o tome..

- PREDMET: Najava restrukturiranja i poštivanje Kolektivnog ugovora za HEP-Grupu
 
 • Zagreb, 03. svibnja 2012.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Zlatko Koračević, dipl.ing.


  Poštovani gospodine predsjedniče,

  Od trenutka kada ste počeli obnašati funkciju predsjednika Uprave HEP-a d.d., kroz javne medije sve se češće provlači teza o višku radnika te neefikasnosti i tromosti HEP-ovog sustava. Prvo se oglasio ministar Radimir Čačić izjavom da se povećanjem cijene električne energije plaća i višak zaposlenih u HEP-u. Nakon toga ministar Branko Grčić izjavio je da su građani ogorčeni jer se HEP na njihov račun pokušava organizirati te da se HEP mora unutar sebe restrukturirati umjesto neracionalno rasipati. Napokon se oglasio i treći ministar, Slavko Linić, s izjavom da se mora provesti restrukturiranje javnih poduzeća, nazivajući to bolnim rezovima. Iako se Vi osobno vrlo često pojavljujete u medijima, niti jednom niste reagirali na takve izjave. Štoviše, ovu temu ste upravo Vi načeli svojom izjavom da u HEP-u ima 4.000 radnika viška. Stoga ne preostaje drugo no zaključiti kako podržavate takve izjave, a možda ste čak i njihov idejni začetnik.
  Nije nam jasno kakve veze ima pojam restrukturiranje s viškom radnika, osim ako je restrukturiranje novi populistički izraz za otpuštanje radnika~
Više o tome..

- Ponuda usluge mobilne telefonije za članove TEHNOS-a
 
 • TEHNOS VPN


  TEHNOS i T–Mobile potpisat će ugovor o kreiranju privatne mobilne mreže (VPN) sindikata, u koju se može uključiti svaki član TEHNOS-a i članovi njegove obitelji.

  Član može odabrati jednu od tri ponuđene tarife (VPN 50, VPN 300 ili VPN PLUS).
  ~
Više o tome..

- Izvješće sa TEHNOS-ove konferencije za novinare, 27. veljače 2012.
 
 • NASLOV: ZANEMARIVANJEM STRUKE UGROŽAVA SE NACIONALNA IMOVINA

  REAKCIJA NA IMENOVANJE NOVE UPRAVE HEP-a

  Stručne poslove treba prepustiti stručnjacima. Političko kadroviranje šteti energetskoj i gospodarskoj stabilnosti Hrvatske. Ovakvim potezima naša Vlada mladima šalje poruku da je od školovanja i struke važnije biti politički aktivan!

  -----------

  Stručna javnost je jedinstvena u prizivanju zaokreta u načinu upravljanja javnim poduzećima. Čak je i Vlada RH najavila stručno odabrani profesionalni menadžment, no te najave su, kako vidimo, bile namijenjene samo za kratkoročno dodvoravanje javnosti, jer je očito da se na ključne upravljačke pozicije ponovno postavio kadar prema stranačkoj podobnosti. HEP su gradili radnici koji su odrasli u njemu. Otkud nekome ideja da će HEP-om bolje upravljati kadrovi izvana, koji pojma nemaju o poslovnom sustavu HEP-a, koji nisu niti dana radili u HEP-u, niti kap znoja u njemu prolili. Takvi znaju samo slušati nadređenog, koji kao i oni, pojma nemaju o tehnološki vrlo složenom elektroenergetskom sustavu.

  Molimo da nas Vlada RH demantira i izađe s dokazima po čemu su netom imenovani najbolja opcija, i koje to posebne stručne reference i sposobnosti posjeduju.~
Više o tome..

- Dok (ne)radnici osiguravaju urednu opskrbu strujom, dijele se tople fotelje u Upravi HEP-a
 
 • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST (Zagreb, 06. veljače 2012.)

  Ovih dana, u vrlo ekstremnim klimatskim uvjetima, operativni radnici HEP-a se velikim naporima uspješno bore da svim hrvatskim građanima osiguraju normalnu opskrbu električnom energijom. Za to vrijeme u hrvatskim medijima se HEP-ovi radnici proglašavaju neradnicima, a tople fotelje popunjavaju stranačkim poslušnicima.

  Iako je stručna javnost jedinstvena u prizivanju zaokreta u načinu upravljanja javnim poduzećima, a Vlada najavila stručno odabrani krizni menadžment, očito se na ključne upravljačke pozicije namjerava nastaviti postavljati nekvalitetan stranački lojalan kadar. Time će se zadati konačni udarac u upropaštavanju preostalih nacionalnih vrijednosti. Sindikat TEHNOS duboko je razočaran takvim razvojem događaja, ne prihvaća takve kadrove i najavljuje oštar obračun s njima i njihovim promotorima.
  ~
Više o tome..

- Ishođeno plaćanje potraživanja za prekovremeni rad TEHNOS-ovih članova u Elektri Zagreb
 
 • Zagreb, 30. siječnja 2012.

  Tijekom prošle godine, TEHNOS je zatražio naknadu štete za svoje članove kojima nije plaćen prekovremeni rad, što je rezultiralo podizanjem 44 tužbe na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

  Na TEHNOS-ovu inicijativu, 18. siječnja 2012. godine s poslodavcem je potpisana Izvansudska nagodba, kojom će radnicima biti namirena potraživanja. Svi radnici suglasili su se s isplatom samo onog dijela potraživanja za koji su stvarno oštećeni.
  Na ovaj način, poslodavcu je ostvarena znatna ušteda u troškovima dugotrajnog sporenja, sudskih vještačenja i zateznih kamata, što je još jedan dokaz da članovi TEHNOS vrlo često vode veću brigu o poduzeću od samog poslodavca.

  U međuvremenu TEHNOS je zatražio inspekcijski nadzor nad poslodavcem, koji je rezultirao plaćanjem novčanih kazni za prekršaje iz radnog odnosa.

  Unatoč svemu, u Elektri Zagreb se nije popravio odnos prema radnicima koji rade na poslovima vođenja i održavanja pogona, već je sve lošije stanje u pogledu broja radnika, povećanja opsega posla i radnih uvjeta. Time se nastavlja već duže vrijeme prisutna HEP-ova kadrovska politika koja vodi prema odumiranju visokokvalificiranog tehničkog kadra.
 
 
- Pismo Vladi i saborskim zastupnicima
 
 • Zagreb, 28. prosinca 2011.

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
  n/r Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH
  n/r Radimir Čačić, potpredsjednik Vlade RH

  Predmet: Donošenje odluka o budućnosti HEP grupe

  Poštovani,

  Preuzeli ste odgovornu ulogu koju Vam je, u ovom prijelomnom trenutku za Hrvatsku, povjerio hrvatski narod.
  Ovim putem Vam se obraćamo sa ciljem skretanja pozornosti na korake koje, po našem mišljenju, morate učiniti kako bi ozdravili jedan od najvažnijih poslovnih sustava u Hrvatskoj te ga pripremili za zdravi investicijski ciklus, što bi imalo ogroman pozitivan učinak na prihode državnog proračuna, zaposlenost, strategije održivog i energetskog razvoja te oporavak i razvoj gospodarstva u cjelini.
  To bi ujedno značilo i prekid dosadašnje negativne prakse kojom je HEP grupa dovedena u neučinkovito stanje.

  U tom smislu nužno je učiniti sljedeće:~
Više o tome..

- ČESTITKA
 
 • Sretan Božić i Nova 2012. godina svim članovima TEHNOS-a i svim djelatnicima HEP-a!
 
 
- PRIOPĆENJE: Čelni ljudi HEP-a pretjerali sa svojom samovoljom
 
 • Zagreb, 2. prosinac 2011.

  članovima TEHNOS-a i svim radnicima HEP grupe


  Poštovane kolegice i kolege,

  Ovim priopćenjem dajemo pregled nekih važnijih inicijativa i reakcija TEHNOS-a, koje su u protekle dvije godine poslane na ruke predsjedniku Uprave HEP-a d.d.
  S obzirom na ignoriranje tih aktivnosti, socijalni dijalog čelnih ljudi HEP-a ocjenjujemo nezadovoljavajućim. Slična situacija je i u odnosu ostalih poslodavaca, od kojih više od polovine uopće ne odgovara na naše upite.

  Ovdje možete naći pregled svih navedenih dopisa pa sami procijenite jesu li oni zaslužili ignoriranje.

  Neke od tih aktivnosti su sljedeće:
  ~
Više o tome..

- Priopćenje za javnost: PORUKA NOVOJ VLASTI
 
 • Zagreb, 30. studenog 2011.

  Prateći izbornu kampanju i takozvane „Programe“ svih većih političkih stranaka uoči nadolazećih parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj, zaključujemo kako niti ovi izbori neće rezultirati bitnim pozitivnim promjenama, već će se nastaviti s lošim upravljanjem nacionalnom imovinom, političkim kadroviranjem u javnom sektoru te pogodovanjem krupnom kapitalu.

  Na poslovnom sustavu HEP grupe neposredno su se odrazili svi negativni učinci takvog utjecaja Vlasti. Nakon što su Ivan Mravak i njegovi prethodnici unijeli nered u HEP, Leo Begović je sa svojim suradnicima potpuno birokratizirao i otežao poslovni proces te nastavio oprobani model uništavanja struke i poslušnosti onome tko ga je postavio, a sve na štetu dugoročne održivosti poslovnog sustava HEP-a.

  Stoga budućoj Vlasti objavljujemo svoj sindikalni postizborni program za 2012. godinu, koji se sastoji od najave industrijskih akcija ukoliko se ne udovolji sljedećim zahtjevima: ~
Više o tome..

- TEHNOS organizira jednodnevno skijanje u NASSFELD-u
 

 • dana 18.12.2011. (nedjelja)


  Polazak autobusa s parkirališta ispred FER-a (Unska 3, Zagreb) u 4:30 sati.

  Povratak oko 20.00 sati.

  CIJENA PO OSOBI: 100 kn


  U cijenu nije uključena:
  - skijaška karta (cca 35€ po osobi)
  - putno osiguranje po želji (cca 20 kn) - uplata u bilo kojem osiguravajućem društvu.

  Obavezno ponijeti ispravnu i važeću putovnicu !!!


  Pozivaju se svi zainteresirani radnici da se prijave kod tajnice sindikata (u vagonu) ili na 01/6322-230 radnim danom od 9:00-12:30, a najkasnije do 15.12.2011. (četvrtak).

  Za sve dodatne inormacije nazvati 099/310-8805 (VPN 5999) ili na e-mail: zoran.buncec@hep.hr
 
 
- TEHNOS obilježio 20 godina postojanja
 
 • Zadar, 26. studeni 2011.

  U povodu 20 godina postojanja TEHNOS-a, 25. i 26. studenog u Zadru je održana svečana sjednica Skupštine sindikata. Nazočilo je 73 uzvanika - ovlaštenih delegata podružnica TEHNOS-a, članova radničkih vijeća i posebnih gostiju.~
Više o tome..

- Zahtjev za hitan sastanak Uprave HEP-a d.d. s registriranim sindikatima HEP-a
 
 • Zagreb, 26. listopada 2011.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Leo Begović, dipl.ing.


  Poštovani,

  Molimo hitan sastanak Uprave HEP-a d.d. s registriranim sindikatima HEP-a.

  Na sastanku Vam želimo priopćiti sljedeće zahtjeve:

  1. U skladu sa zakonima i Kolektivnim ugovorom za HEP grupu od Vas tražimo izmjenu Upute o načinu i postupku raspisivanja oglasa za izbor novih radnika te načinu i postupku premještaja postojećih radnika, na sljedeći način:~
Više o tome..

- Ignoriranje opravdanih zahtjeva TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 20. listopad 2011.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Leo Begović, dipl.ing.


  Poštovani,

  Zbog dugotrajno izraženog nezadovoljstva članova TEHNOS-a na odnos Uprave i visokog menadžmenta HEP-a d.d. prema zahtjevima TEHNOS-a, a koje u naravi predstavljaju kršenje zakonskih propisa i odredbi Kolektivnog ugovora za HEP grupu, ovim putem Vas obavještavamo kako je TEHNOS na svojoj sjednici Glavnog odbora od 29.09.2011. godine donio odluku o pokretanju zaštite prava svojih članova izvan HEP-a, i to upućivanjem zahtjeva nadležnom Državnom inspektoratu za nadzor te pokretanjem sudskih sporova pred nadležnim sudovima protiv poslodavaca, vezano za:

  1. Izostanak informiranja sindikata o donesenim odlukama, uputama i drugim aktima,
  2. Obračun naknade plaće za rad članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu,
  3. Ostvarenje prava radnika na naknadu plaće za vrijeme blagdana.~
Više o tome..

- Iz medija: Zakon o reprezentativnosti sindikata
 
 • Hoće li novi zakon o reprezentativnosti sindikata istisnuti HUS i URSH iz GSV-a
  Izvor: Vjesnik, 17. 10. 2011.

  Novi zakon o reprezentativnosti udruga sindikata i poslodavaca prema svemu sudeći morat će pričekati novu vladu i novi saziv parlamenta. Budući da sindikati i poslodavci ovih dana nisu prihvatili nijedan od dva prijedloga zakona, koji je izradila ekspertna skupina, za desetak dana razgovarat će se o novom objedinjenom prijedlogu zakona.

  Novi zakon trebao je, prema dogovoru Vlade, sindikata i poslodavaca, biti donesen još proljetos, ali se sindikati nisu uspjeli složiti o novim kriterijima reprezentativnosti središnjica, kao što se o tome bez uspjeha pokušavaju dogovoriti već pet godina. U međuvremenu je posredovala i Međunarodna organizacija rada (MOR), ali su i njihovu sugestiju sindikati odbili.~
Više o tome..

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
  Sva prava pridržana A design