Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- Vrijednost boda - odluka o uvećanju
 
 • Zagreb, 31. srpnja 2009.


  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  n/r predsjednika Uprave mr. sc. IVANA MRAVKA

  Predmet: Vrijednost boda - odluka o uvećanju, traži se

  Poštovani!

  Dopisom broj 5-4920/09/BP/1/IM od 20. srpnja 2009. godine obavijestili ste nas kako s obzirom na objavljene podatke Državnog zavoda za statistiku, vrijednost boda za obračun plaće za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2009. godine ostaje nepromijenjena.

  ~
Više o tome..

- Pismo Vladi R.H. povodom učestalih negativnih napisa o HEP-u
 
 • Zagreb, 22.07.2009


  Vladi Republike Hrvatske
  Jadranki Kosor dipl.iur
  Predsjednici vlade Republike Hrvatske

  Poštovana gospođo Predsjednice!

  Poradi učestalih negativnih napisa i govora o HEP-u i to u više hrvatskih medija, zahtjevamo od Vas i Vlade RH žurno očitovanje i postupanje temeljem utvrđenih i vjerodostojnih činjenica. U svrhu utvrđivanja činjenica Vlada RH, kao predstavnik vlasnika, ima pravo i mora koristiti pomoć svih ovlaštenih državnih organa. ~
Više o tome..

- Novi predsjednik TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 04.06.2009


  Novi predsjednik TEHNOS-a Denis Geto

  Dana 04.06.2009. god. u Zagrebu održana je izvanredna Skupština TEHNOS-a na kojoj je izabran novi predsjednik Denis Geto umjesto dosadašnjeg Matka Utrobičića kojem je mandat trebao trajati još godinu dana, ali se zbog poziva svojih nadređenih iz Prijenosnog područja Split vraća na novo radno mjesto. ~
Više o tome..

- Pismo s povodom ( novi A6, kom.6)
 
 • Zagreb, 29.01.2009

  mr.sc. Ivan Mravak dipl.ing. - Predsjednik Uprave HEP-a
  Doc.dr.sc. Željko Tomšić dipl. ing. - član Uprave HEP-a
  dr. sc. Darko Dvornik - član Uprave HEP-a
  Željko Kljaković Gašpić dipl.ing. - elan Uprave HEP-a
  Stjepan Tvrdinić dipl.ing. - član Uprave HEP-a
  Nikola Rukavina dipl.ing. - elan Uprave HEP-a

  Predmet: Pismo s povodom ( novi A6, kom.6)

  Poštovana gospodo!
  Gledajući na uzuse sindikalnog djelovanja, svjestan sam da posao sindikata nije voditi niti komentirati poslovnu politiku poduzeća. U nekoj normalnoj situaciji, budite sigurni, da se unatoč svim pritiscima i inzistiranjima kojima sam izložen ovih dana kako bih reagirao, na ovu tematiku ne bih osvrtao nego bih vas prepustio vlasniku poduzeća i od njega imenovanom Nadzornom odboru.
  Budući da svi znamo kako situacija u HEP-u nije normalna nego izvanredna zbog činjenice što još nitko nije opozvao odluku odnosno sugestiju (sastanak Uprave i Kolegija svih direktora 24.11.2008.) po kojoj se do daljnjega u pogonima može trošiti novac samo za interventno održavanje. ~
Više o tome..

- Predstavka grupe radnika HEP-a
 
 • Zagreb, 21.10.2008

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat - HES
  Strukovni sindikat radnika HEP-a - TEHNOS
  Samostalni sindikat radnika u djelatnosti
  energetike, kemije i nemetala Hrvatske- EKN

  Predsjednik Uprave HEP-a d.d.
  mr.sc. Ivan Mravak dipl.ing.


  Predmet: Predstavka grupe radnika HEP-a

  Poštovani gospodine predsjedniče!
  Prije izvjesnog vremena na adrese naših sindikata pristigla je anonimna predstavka grupe radnika HEP-a u kojoj se za nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju proziva jedan član sadašnje Uprave HEP-a. ~
Više o tome..

- Aneks kolektivnog ugovora 2008
 
 • Zagreb, 21.10.2008

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat - HES
  Strukovni sindikat radnika HEP-a - TEHNOS
  Samostalni sindikat radnika u djelatnosti
  energetike, kemije i nemetala Hrvatske- EKN

  Predsjednik Uprave HEP-a d.d.
  mr.sc. Ivan Mravak dipl.ing.


  Predmet: Aneks Kolektivnog ugovora

  Poštovani gospodine predsjedniče!
  Temeljem Vašeg kratkog izlaganja na dan potpisa novog Kolektivnog ugovora HEP-a, dana 01.07. 2008. u kojem ste dotaknuli teme i pitanja koja nisu obuhvaćena KU, a o kojima je tijekom trajanja pregovora o novom KU razgovarano, istaknuli ste spremnost da se o navedenim temama pregovori nastave na jesen ove godine, dakle sada. Napomenuli ste da je za definiranje tih tema potrebna dobra razrada i priprema kako bi se osigurala korektna primjena i nedvosmislenost. Pod tim uvjetom Vi ste izrazili volju da to ugradimo kao aneks postojećem KU, a mi smo taj stav u tom trenutku smatrali potpuno logičnim. ~
Više o tome..

- Potpisan novi kolektivni ugovor za HEP grupu
 
 • Zagreb, 01.07.2008


  INFO-HEP

  U sjedištu HEP-a je 1. srpnja o.g. potpisan novi Kolektivni ugovor za HEP grupu za razdoblje od dvije godine, a potpisali su ga predstavnici svih poslodavaca u HEP grupi, na eelu s predsjednikom Uprave HEP-a d.d. mr.sc. Ivanom Mravkom i predstavnici triju sindikata – HES-a, TEHNOS-a i EKN-a. ~
Više o tome..

- Očitovanje na ponudu poslodavca od 18.06.2008.
 
 • Zagreb, 16.06.2008


  mr. sc. Ivan Mravak dipl.ing.- Predsjednik Uprave HEP-a d.d. Bernarda Pejić dipl.iur. - Predsjednica PO poslodavca

  Predmet: Očitovanje na ponudu poslodavca od 18.06.2008.

  Na sjednici Glavnog odbora sindikata TEHNOS održanoj dana 19.06.2008.god. u Zagrebu razmatrana je ponuda poslodavca za definiranje pojedinih stavki u tekstu novog KU. Prgovarači TEHNOS-a podnijeli su izvještaj o tijeku pregovora kao i o posljednjem sastanku pregovaračkih odbora održanom 10.06.2008. sa početkom u 15.20 sati, na kojem je bio nazočan gosp.Mravak. Na tom sastanku, u službenom dijelu i pri punoj svijesti i zdravoj pameti svih nazočnih pregovarački tim poslodavca pristao je na određene zahtjeve sindikata. Logično je bilo da se, po nama tada usmeno usuglašene odredbe, pojave i sada u pisanom očitovanju poslodavca koje smo dobili 18.06.o.g.. Međutim, to se nije dogodilo! ~
Više o tome..

- Pismo predsjedniku uprave HEP a prije potpisivanja KU 2008
 
 • Zagreb, 16.06.2008


  mr. sc. Ivan Mravak dipl.ing.
  Predsjednik Uprave HEP-a d.d.

  Poštovani gospodine predsjednièe!

  Pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za poslovni sustav Hrvatske elektroprivrede u završnoj su fazi.
  Znamo, radnike najviše zanimaju materijalna prava i plaæa od èega se i živi.~
Više o tome..

- Dodatno pojašnjenje povodom blokade pregovora o novom KU 2008
 
 • Zagreb, 24.04.2008

    Priopćenje za članove TEHNOS a i sve radnike HEP a.

  Poslije objavljivanja informacije o zastoju, odnosno blokadi početka pregovora o novom Kolektivnom ugovoru za HEP, gdje je navedeno činjenično stanje, iz određenog broja sindikalnih podružnica javili su se upiti i potreba za nekim dodatnim pojašnjenjima.
  Iz tog razloga priopćavamo sljedeće:~
Više o tome..

- Blokirani pregovori za Kolektivni ugovor 2008
 
 • Zagreb, 18.04.2008

          Obavijest Pregovaračkog odbora sindikata TEHNOS

  Dana 26 i 27.03.08. sindikati HES, NSR i TEHNOS usvojili su zajednički prijedlog KU i dogovorili se o broju i sastavu Pregovaračkog odbora. ( 5-3-2). NSR-Luko Marojica je predložio da u sklopu sporazuma o broju i satavu Pregovaračkog odbora budu i minimalni zahtjevi sindikata.
  ZOR u ćl.195, st.2 to ne predviđa, a osim toga predstavnici HES-a i TEHNOS-a su mišljenja da je za to pre rano, jer treba vidjeti do koje razine je poslodavac spreman ići, a tada će Glavni odbori sindikata odrediti minimum zahtjeva.~
Više o tome..

- Sastali se pregovarački odbori svih sindikata HEP a
 
 • Zagreb, 26. i 27.2008

        Pregovarački odbor TEHNOS a
          O B A V I J E S T

  Dana 26. i 27. 2008. god. u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, sastali su se pregovarački odbori sindikata HEP-a, sa zadatkom izrade zajednickog prijedloga Kolektivnog ugovora za HEP.~
Više o tome..

- Pismo predsjedniku uprave povodom sudske presude u korist M.R.
 
 • Zagreb, 24.12.2007

        Predsjedniku uprave HEP-a d.d
      
  Poštovani gospodine predsjedniče!
  Presudom Županijskog suda u Zagrebu od 21. studenog 2007, u korist radnika M.R. potvrđuje se nezakonitost proširene primjene Kolektivnog ugovora HEP-a na radnike članove sindikata nepotpisnika Kolektivnog ugovora.~
Više o tome..

- Pismo predsjedniku uprave HEP-a
 
 • Zagreb, 26.10.2007

       Predsjedniku uprave HEP-a d.d

  Gospodine Mravak!
  Dana 26. rujna 2007. godine na sastanku Uprave HEP-a i kolegija svih direktora u HEP-u žestoko ste se obrušili na inicijative nekih "malih" sindikata u HEP-u (TEHNOS), koji se javno usuđuju postavljati pitanja i inzistirati na istrazi i raščišćavanju svih napisa u novinama o kriminalu u HEP-u kojega, po Vama, uopće nema.~
Više o tome..

- Otvoreno pismo
 
 • Zagreb, 07.09.2007

  Stjepan Mesić - Predsjednik Republike Hrvatske
  dr. Ivo Sanader - Predsjednik Vlade RH
  Mladen Bajić - Glavni državni odvjetnik

  Poštovana gospodo!
  Tijekom mjeseca lipnja ove godine u više hrvatskih dnevnih i tjednih izdanja novina objavljeni su napisi, komentari i intervjui s eksplicitnim naznakama postojanja kriminalnih radnji s kojima su u vezu dovođeni članovi Uprave HEP-a d.d.~
Više o tome..

- Inicijativa za pokretanje pregovora
 
 • Zagreb, 25.07.2007
  Predsjedniku Uprave HEP-a d.d.

  Poštovani gospodine Predsjedniče!
  Približavanjem procesa restrukturiranja HEP-a, početkom potpunog otvaranja tržišta električne energije i otvorenom mogućnosti privatizacije dijelova HEP-a, Hrvatska elektroprivreda i njeni radnici ulaze u najosjetljivije razdoblje.~
Više o tome..

- Dopis Glavnim radničkim vijećima svih d.o.o HEP grupe
 
 • Zagreb, 18.07.2007.g.
  Predmet:   Očitovanje o Odluci o dodatku na plaću iz ugovora o radu doktorima znanosti, magistrima znanosti i magistrima specijalistima.

  Sindikat TEHNOS protivi se donošenju citirane Odluke iz slijedećih razloga:

   1. Nedopustivo je u HEP-u provoditi u bilo kakvo parcijalno stimuliranje nego je nužno razviti sustav cjelovitog stimuliranja radnika svikvalifikacijskih struktura.~
Više o tome..

- Medijski napisi o kriminalu u HEP-u
 
 • Zagreb, 05.07.2007
    Predsjedniku Uprave HEP-a d.d.

  Predmet: Medijski napisi o kriminalu u HEP-u - traži se očitovanje

  Poštovani gospodine Predsjedniče!
  Posljednijh nekoliko tjedana i dana svjedoci smo pisanja više hrvatskih tiskovina u kojima se govori o kriminalnim radnjama u HEP-u. Kako se radi o temi koja se direktno tiče financijskog položaja HEP-a i od interesa je za budući položaj HEP-a na otvorenom tržištu električne energije onda se može tvrditi da takve pojave ukupno utječu i na sigurnost i položaj radnika HEP-a.
  Zbog toga zahtijevamo od Vas da se slučaj unutar kuće istraži i da se utvrdi eventualna odgovornost svih aktera bez obzira na ime, prezime i trenutnu funkciju.~
Više o tome..

- Sastanak HES-a i TEHNOS-a
 
 • Dana 12.04. 2007. u Zagrebu je održan radni sastanak izaslanstava sindikata HES i TEHNOS. Sastanak je sazvan poslije detaljne rasprave na središnjim tijelima oba sindikata gdje je ocijenjeno da je situacija pred kojom se trenutno nalazi HEP i njegovi radnici najsloženija u dosadašnjoj povijesti HEP-a.~
Više o tome..

- Inicijativa za međusobni sindikalni sastanak
 
 • Poštovane kolege!
  Prije nego što sam došao na funkciju predsjednika TEHNOS-a uvidio sam da je najveći hendikep svih radnika HEP-a nejedinstvo HEP-ovih sindikata. ~
Više o tome..

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
  Sva prava pridržana A design