Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- POŽURNICA
 
 • Zagreb, 4. prosinac 2013.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Tomislav Šerić, dipl.ing.

  PREDMET: Podaci o svim najmoprimcima stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima koji su sklopili Ugovor o najmu stanova sa slobodno ugovorenom najamninom,
  - požurnica, dostavlja se

  Poštovani,

  Dopisom TEHNOS-a od 14. studenog 2013. godine od Vas, kao najmjerodavnije osobe u HEP grupi, zatraženi su podaci o svim najmoprimcima stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima koji su sklopili Ugovor o najmu stanova sa slobodno ugovorenom najamninom. Cilj i svrha ovakvog zahtjeva je otvaranje socijalnog dijaloga i uređenje jedinstvenih kriterija za utvrđivanje najamnina temeljenih na članku 10. Zakona o najmu stanova, a probleme koji se pojavljuju smo u navedenom dopisu ilustrirali na nekoliko primjera...~
  Iako je proteklo tri tjedna od našeg dopisa, od Vas, pa niti od stručnih službi u Vašoj nadležnosti koje su o tome obaviještene, nismo zaprimili nikakav odgovor niti naznaku da ste voljni o tim pitanjima razgovarati.
  U međuvremenu, stižu novi upiti od članova TEHNOS-a i drugih radnika HEP grupe koji su pod raznim okolnostima sklapali ugovore o najmu stanova, a kojima se sada, bez jasnih i na zakonu osnovanih kriterija povisuje najamnina pod prijetnjom ovrhe.
  U nekim su slučajevima ponuđeni aneksi ugovora, a u drugima nisu. Iz dokumentacije koju nam članovi šalju, vidljivo je da se u mnogim slučajevima može posumnjati na nezakonite postupke dodjele stanova i utvrđivanja najma koje Vi i stručne službe na terenu očito ne zamjećujete ili ne želite zamijetiti.
  Neki su Ugovori o najmu sklopljeni suprotno odredbama tada važećeg zakona, a u nekim slučajevima se najamnina nije mijenjala gotovo 20 godina.

  Obzirom da TEHNOS raspolaže sa obimnom dokumentacijom prikupljenom od korisnika stanova koja upućuje na neujednačenost pristupa prema korisnicima stanova i nepoštivanja zakona u načinu i postupku dodjele stanova u najam i utvrđivanja najamnine, te posebno, otkupa stanova pod povlaštenim uvjetima, ovim Vas putem pozivamo da se postupak za prisilnu naplatu povećane najamnine prema najmoprimcima ne pokreće dok se o tome ne postigne međusobni sporazum.

  Ujedno, opet Vas pozivamo na dostavu ranije traženih podataka kako bi se eventualnim dogovorenim rješenjem obuhvatili svi slučajevi.
  Ukoliko se i ovaj puta oglušite na zahtjev, kao što to uredno i kontinuirano do sada činite na većinu zahtjeva TEHNOS-a koji se odnose na zaštitu prava članova, bit ćemo prisiljeni cjelokupne predmete sa svim Vama upućenim zahtjevima dostaviti DORH-u sa zahtjevom da se do kraja istraže sve okolnosti pod kojima su stanovi davani u najam, a u nekim slučajevima i prodani.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.

  Na obavijest:
  - HEP d.d., Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima
  - HEP d.d.,Sektor korporativnih financija i riznica
  - Predsjedniku Nadzornog odbora HEP-a d.d.
  - Najmoprimci stanova
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design