Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Dodatno pojašnjenje povodom blokade pregovora o novom KU 2008
 
 • Zagreb, 24.04.2008

    Priopćenje za članove TEHNOS a i sve radnike HEP a.

  Poslije objavljivanja informacije o zastoju, odnosno blokadi početka pregovora o novom Kolektivnom ugovoru za HEP, gdje je navedeno činjenično stanje, iz određenog broja sindikalnih podružnica javili su se upiti i potreba za nekim dodatnim pojašnjenjima.
  Iz tog razloga priopćavamo sljedeće:~

 • Sindikat TEHNOS se ne protivi potpisivanju Sporazuma o minimalnim zahtjevima kao uvjetu za potpisivanje KU. Skloniji smo opredjeljenju da se to učini po završetku procesa pregovaranja i učinjene analize na temelju koje je potpuno jasna pozicija sindikata i poslodavca. Sporazum se može potpisati i prije samih pregovora, ali ako o tome ne postoji potpuni konsenzus na sindikalnoj strani onda to nije razlog da se blokira početak pregovora kao što je to sada napravio Nezavisni sindikat radnika HEP-a.
  Ovom blokadom nije ništa učinjeno, osim nepotrebnog gubitka vremena od 20-tak dana, jer će odluku o sastavu pregovaračkog odbora sindikata donijeti Gospodarsko-socijalno vijeće, tripartitno tijelo pri Vladi RH, poslije čega pregovori počinju. Dakle, u nadležnosti GSV-a nisu nikakvi dodatni 'Sporazumi' koji bi uvjetovali sastav preg. odbora sindikata i time početak pregovora.
 • jedini uvjet sindikata TEHNOS za sklapanje Sporazuma o minimalnim zahtjevima kao uvjetu za potpisivanje KU, je klauzula u Sporazumu koja jasno obavezuje sindikate na industrijske akcije, pa i štrajk, u cilju ostvarenja zahtjeva navedenih u tom istom Sporazumu.
  Takav sporazum TEHNOS je voljan potpisati, ovjeriti ga kod javnog bilježnika i objaviti na uvid svim radnicima HEP-a.
 • neprirodna je i čudna situacija koja se dogodila 2003. godine kada je TEHNOS zbog nepotpisivanja KU organizirao štrajk, a drugi sindikati, također nepotpisnici u svemu ostali pasivni. Zbog te pasivnosti, nekoliko dana prije štrajka, u HE Zakučac odlukom tamošnjeg direktora, iz ranije donešenog rasporeda smjene za dan štrajka prisilno su maknuti članovi TEHNOS-a, a na njihova mjesta raspoređeni su radnici, redom članovi, NSRHEP-a, također nepotpisnika KU.
  Apsurdnost situacije leži u činjenici da su se zahtjevi TEHNOS-a ticali jednako i jednih i drugih.
  Kod ovog valja napomenuti da niti jedan sindikat u HEP-u nema ekskluzivno pravo zastupati pojedinu grupaciju zaposlenika. Tako nije jedino pravo TEHNOS-a da zastupa smjenske radnike zato što smjenskih radnika ima i u članstvu HES-a i NSRHEP-a.
  Isto tako, ako se TEHNOS zalaže da, primjerice, plaćanje otežanih uvjeta (rad na visini, rad pod zemljom itd.) uđe kao stavka u KU, onda to nije samo u interesu montera članova TEHNOS-a nego svih radnika, članova ili nečlanova sindikata, koji u takvim uvjetima rade.
  Temeljem ovog, elementarna logika nalaže nužnu suradnju i koordinaciju svih sindikata kada su u pitanju bazični interesi svih radnika HEP-a. U tom kontekstu treba tretirati i potrebu za postizanjem Sporazuma o minimalnim uvjetima bez čijeg ispunjenja nema potpisivanja KU.
 • sklapanje Sporazuma o minimalnim uvjetima za potpisivanje KU bez jasne odredbe o provedbi štrajka ako pregovori propadnu ne vodi ničemu. Nepotpisivanjem Kolektivnog ugovora i nenajavom industrijskih akcija odnosno pasivnim promatranjem razvoja događaja, omogućuje se poslodavcu komodna primjena Pravilnika o radu i dovodi u pitanje uopće smisao postojanja sindikata.
  Svaki sindikat koji bi se unaprijed odrekao prava na štrajk, prava koje po svim međunarodnim konvencijama spada u temeljna ljudska prava, nema se pravo nazivati sindikatom
 • arbitraža Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) će odrediti samo broj i sastav pregovaračkog odbora sindikata i poslije toga pregovori o novom KU mogu početi. Tvrdimo da ta arbitraža u našem slučaju nije bila niti potrebna jer smo sastav i broj članova pregovaračkog odbora dogovorili na sastanku svih sindikata.
  Kome koristi gubtak 20 ili više dana za pregovore?
  Važeći KU ističe 30.06.2008. i ne primjenjuje se dalje ako se ne sklopi novi KU!!
  Ipak, pregovori će započeti i završiti će do polovine mjeseca lipnja 2008.Kada pregovori završe dolazi trenutak sindikalne istine. Hoćemo li opravdati svrhu našeg postojanja?
  Predsjednik TEHNOS a
  Matko Utrobičić


 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design