Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Aneks kolektivnog ugovora 2008
 
 • Zagreb, 21.10.2008

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat - HES
  Strukovni sindikat radnika HEP-a - TEHNOS
  Samostalni sindikat radnika u djelatnosti
  energetike, kemije i nemetala Hrvatske- EKN

  Predsjednik Uprave HEP-a d.d.
  mr.sc. Ivan Mravak dipl.ing.


  Predmet: Aneks Kolektivnog ugovora

  Poštovani gospodine predsjedniče!
  Temeljem Vašeg kratkog izlaganja na dan potpisa novog Kolektivnog ugovora HEP-a, dana 01.07. 2008. u kojem ste dotaknuli teme i pitanja koja nisu obuhvaćena KU, a o kojima je tijekom trajanja pregovora o novom KU razgovarano, istaknuli ste spremnost da se o navedenim temama pregovori nastave na jesen ove godine, dakle sada. Napomenuli ste da je za definiranje tih tema potrebna dobra razrada i priprema kako bi se osigurala korektna primjena i nedvosmislenost. Pod tim uvjetom Vi ste izrazili volju da to ugradimo kao aneks postojećem KU, a mi smo taj stav u tom trenutku smatrali potpuno logičnim. ~

  U skladu sa naprijed navedenim, a vezano i za el.142 KU predlažemo Vam da se između sindikata i radne grupe, koju Vi imenujete kao predstavnika poslodavca, otpočne rad i priprema na donošenju aneksa Kolektivnog ugovora, a koji bi se, da se podsjetimo, ticao sljedećih tema:

  1. Uvrštavanje popisa tipiziranih radnih mjesta sa pripadajuaim koeficijentima složenosti u KU kao njegovog sastavnog dijela
  2. Definiranje plaćanja pripravnosti kod kuće van radnog vremena
  3. 3Definiranje plaćanja otežanih radnih uvjeta (rad na visini iznad 12m i rad pod zemljom).


  Nadamo se da ae te našu inicijativu prihvatiti i da će se timovi koji će to pripremati i na tome raditi što skorije sastati kako bi do kraja ove godine tu problematiku uspješno rješili na obostrano zadovoljstvo

  Srdačan pozdrav:

  Predsjednik HES-a Dubravko Ćorak
  Predsjenik TEHNOS-a Matko Utrobičić
  Predsjednik EKN-a Ivan Tomac
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
10/17/2018
2/2/2018
 
  Sva prava pridržana A design