Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Odgovor na Očitovanje od dana 1. prosinca 2023. godine vezano za najavljeni štrajk
 
 • 5. prosinac 2023.

  HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.d.
  Kupska 4, Zagreb
  UPRAVA DRUŠTVA
  n/r predsjednika Uprave, Igora Ivankovića

  Poštovani,

  Sindikat TEHNOS više puta ove godine javno i argumentirano je ukazivao na sve veće obezvrjeđivanje plaća radnika u HOPS-u u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj.
  Vas smo neposredno upoznali s argumentacijom još 17. ožujka dopisom kojim smo od Vas tražili sastanak i razgovor o zahtjevima radnika, podržanih od natpolovičnog broja radnika HOPS-a te više od 4.000 radnika HEP grupe, što ste u potpunosti ignorirali.
  Navedeni zahtjevi poslije su ugrađeni u TEHNOS-ov prijedlog kolektivnog ugovora, koji ste tijekom procesa kolektivnog pregovaranja također gotovo u potpunosti ignorirali.
  Štoviše, već prije kolektivnih pregovora najavili ste izostanak kvalitetnog kolektivnog pregovaranja u HOPS-u i predložili prepisivanje sadržaja HEP-ovog kolektivnog ugovora, a to isto ste činili i tijekom kolektivnih pregovora. Kolektivne pregovore ste na isti način i završili te bez razgovora o velikoj većini ključnih članaka iz važećeg kolektivnog ugovora za HOPS potpisati novi kolektivni ugovor s dva preostala sindikata ignorirajući TEHNOS, njegove prijedloge, dopise i javne objave.
  Nakon što je TEHNOS zbog toga najavio štrajk, ponovno ste to ignorirali i već idući dan potpisali kolektivni ugovor s preostala dva sindikata, 40-tak dana prije isteka važećeg kolektivnog ugovora.
  U procesu mirenja, koje sukladno zakonu treba završiti u roku od pet dana, kontinuirano ignorirate zahtjeve TEHNOS-a za učestalim sastancima mirenja te odugovlačite i predlažete sastanke u razmaku od sedam dana. Tako je od upućivanja zahtjeva za mirenje do današnjeg trećeg sastanka mirenja prošlo već 13 dana.

  Dana 1. prosinca 2023. godine, tijekom postupka mirenja, primili smo Vaš dopis kojim se očitujete na štrajk TEHNOS-a najavljen 21. studenog 2023. godine. U tom dopisu izražavate spremnost uložiti maksimalne napore kako bi postupak mirenja bio uspješno okončan te da se podizanjem kvalitativnog i kvantitativnog intenziteta stranaka u sporu može postići obostrano prihvatljivo rješenje. U dopisu je također istaknuto kako ćete na sastanku mirenja predložiti i detaljno obrazložiti daljnje konkretne korake koje bi svaka od stranaka trebala poduzeti u cilju uspješnog okončanja postupka mirenja.

  Nastavno na sve prethodno rečeno, smatramo da niste pokazali dobru volju za razgovorom i prihvaćanjem čak niti naših minimalnih zahtjeva, već samo namjerno otežete s postupkom mirenja. Od konkretnih koraka koje ste obećali detaljno obrazložiti, nismo vidjeli ništa. Štoviše, samo ste dodatno opteretili TEHNOS sa zahtjevom da dostavi obrazloženje svoje analize o obezvrijeđenosti plaća HOPS-ovih radnika u odnosu na plaće u RH (što je TEHNOS naravno i učinio), kao i pokrenuli inicijativu za izmjenom Pravila o proizvodno-održavajućim i nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka i isključenja s rada u HOPS-u, što nije izraz dobre volje već nastojanje za potpunom opstrukcijom našeg zakonito najavljenog štrajka.

  S obzirom na to da je do početka štrajka ostalo još samo šest dana, a s Vaše strane izostao bilo kakav konkretni pomak u smjeru spremnosti razmatranja i prihvaćanja minimalnih zahtjeva TEHNOS-a, smatramo da mirenje treba zaključiti kao neuspješnim.

  Sindikat TEHNOS nastavit će pripreme za štrajk, što ne umanjuje našu spremnost za daljnji nastavak razgovora. Štoviše, razgovore ćemo stalno poticati, a sve u cilju ponovnog uspostavljanja socijalnog mira, većih prava radnika, dobrobiti poduzeća te sigurne i pouzdane opskrbe stanovništva električnom energijom.

  Ovim putem Vas podsjećamo kako je kolektivni radni spor pokrenut za vrijeme kolektivnog pregovaranja u kojem je TEHNOS iznio svoj prijedlog kolektivnog ugovora jer (citat): „poslodavac odbija pregovarati i prihvatiti TEHNOS-ov prijedlog kolektivnog ugovora“. Drugim riječima, četiri zahtjeva koje smo istakli su minimalni zahtjevi, a predmet spora nisu samo oni već cijeli TEHNOS-ov prijedlog kolektivnog ugovora za HOPS.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design