Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Zahtjev: Obveza isplate dokupljene mirovine putem ROYAL-osiguranja ugovorene Sporazumom o prestanku ugovora o radu
 
 • Upućuje se:

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  n/r predsjednika Uprave, mr.sc. Perice Jukića

  Zagreb, 28. siječnja 2016.

  Poštovani,

  TEHNOS–u se u posljednjih godinu dana obraćaju bivši radnici trgovačkih društava u vlasništvu HEP-a d.d. sada umirovljenici, koji su bili obuhvaćeni Odlukom o poticajnim mjerama za prestanak radnog odnosa za 2005.g., te ranijom Odlukom koja je uređivala pravo radnika na dokup mirovine i pripadajuću otpremninu. Razlog njihovog obraćanja je zaštita prava na isplatu dokupljene mirovine, koju je, temeljem ugovora za sve korisnike koji su se opredijelili za ponuđene poticajne mjere, ROYAL-mirovinskom osiguranju d.d. iz Zagreba, Trg Mažuranića 13.

  ~ Uvidom u raspoloživu dokumentaciju vidljivo je da su odgovorne osobe pojedinih trgovačkih društava u vlasništvu HEP-a d.d. radnicima koji su u 2005.g. ispunjavali uvjete za ostvarenje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu ponudili poticajne mjere (utvrđene Odlukom broj: 3/2235/05 od 21. 11. 2005.g.) koje su opisane u članku 3. citirane Odluke na način: „Poticajnu mjeru iz članka 2. ove Odluke čini:

  - otpremnina za umirovljenje

  - dokup mirovine

  - poticajna mirovina „

  Uvjet za ostvarenje poticajnih mjera bio je dobrovoljni prestanak radnog odnosa putem sporazumnog prestanka ugovora o radu.

  Dio radnika je pod naprijed navedenim uvjetima prihvatio mjere te je sa ovlaštenim osobama trgovačkih društava u vlasništvu HEP-a d.d. sklopio Sporazum o prestanku ugovora o radu.

  Nakon prestanka radnog odnosa radnici obuhvaćeni poticajnim mjerama ostvarili su svoje pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, a od Royal mirovinskog osiguranja ostvarili su dokupljenu mirovinu (na ime kompenzacije ranijeg umirovljenja).

  Međutim, Royal mirovinsko osiguranje je u lipnju 2014.godine zbog financijskih teškoća prestao isplaćivati umirovljenicima dokupljene mirovine. Takvo stanje traje i u vrijeme pisanja ovog dopisa, jer se nad Royal mirovinskim osiguranjem provodi postupak stečaja.

  Uvidom u dokumentaciju iz 2005.godine, posebno u Sporazume o prestanku ugovora o radu koje su tada sklapali naši članovi, radnici, a sada umirovljenici, vidljivo je da su Sporazumi sklopljeni uz određene ugovorene uvjete, koji su pobliže navedeni u članku 2. Sporazuma:

  „Ugovorne strane suglasne su da temeljem Odluke iz točke 1. ovog Sporazuma radnik ostvaruje pravo na: b) Dokup mirovine Royal mirovinskog osiguranja d.d. na temelju kojeg će poslodavac isplatiti odgovarajući iznos doprinosa, a koji dokup će RMO doživotno isplaćivati radniku.“ (ostali sadržaj članka 2. kao nebitan nije citiran).

  Iz citiranih odredaba je vidljivo da su sve aktivnosti, uključujući i donošenje Odluke o poticajnim mjerama i sklapanje Sporazuma, kao i sklapanje Ugovora sa Royal mirovinskim osiguranjem d.d. provodile ovlaštene osobe trgovačkih društava u vlasništvu HEP-a d.d., a da prethodno nisu provjerile zakonitost rada Royal mirovinskog osiguranja d.d. na koju je upozoravala HANFA, cijelog postupka, te solventnost Royal mirovinskog osiguranja za preuzimanje navedene dugoročne obveze. Budući da je pravo na doživotni dokup mirovine ugovoreno u čl.2.b. Sporazuma o prestanku ugovora o radu, sadašnji umirovljenici ostvaruju to pravo od pravne osobe, odnosno, trgovačkih društava u vlasništvu HEP-a d.d. koja su ga ugovorila i unaprijed za to pravo uplatila doprinose.

  Drugim riječima, rizik nije i ne može biti na strani bivših radnika, sadašnjih umirovljenika koji su obuhvaćeni poticajnim mjerama na inicijativu poslodavca.

  Navedeni broj radnika, sadašnjih umirovljenika je velik, te Vas u njihovo ime obavještavamo o situaciji i ujedno od Vas tražimo pisani odgovor o mogućem rješenju i mjerama za utvrđivanje odgovornosti. Mišljenja smo da ima prostora da se ovo pitanje sa umirovljenicima pokuša riješiti mirnim putem kako sudski troškovi ne bi dodatno povećali štetu nanesenu umirovljenicima, HEP-u d.d. i trgovačkim društvima u vlasništvu HEP-a d.d.

  Vaš odgovor očekujemo najkasnije u roku od osam dana.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  DENIS Geto, dipl. ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design