Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Zahtjev: Prijenos zgrada na lokaciji Kupska (NDC-a i ostalih) u vlasništvo HOPS-a d.o.o.
 
 • Upućuje se:

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
  n/r predsjednika Uprave, mr.sc. Perice Jukića

  Zagreb, 03. prosinca 2015.

  Poštovani,

  Kao član Nadzornog odbora Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. saznao sam da će jedan od uvjeta za certifikaciju HOPS-a biti raskid sa HEP-om d.d. ugovora o zakupu na poslovnim zgradama u Kupskoj 4 u Zagrebu, pa tako i zgradi NDC-a.

  Također sam saznao da postoje otpori iz HEP-a d.d. da se spomenuta imovina prenese u vlasništvo HOPS-a. S obzirom da se ugovor o zakupu nad tim zgradama mora raskinuti, to znači da se HOPS i njegove radnike, uključujući Nacionalni dispečerski centar, namjerava „protjerati“ iz vlastitih prostora na lokaciji Kupska 4, Zagreb.~

  TEHNOS se oštro protivi ovakvom postupanju, koje može ugroziti vrlo osjetljiv i ozbiljan proces certifikacije HOPS-a, sa mogućim ogromnim organizacijskim i financijskim posljedicama na poslovanje kako HOPS-a tako i cijele HEP grupe. TEHNOS zahtijeva hitan prijenos vlasništva odnosno predmetne imovine sa HEP-a na HOPS. Moli se povratna informacija.

  Zgrade koje danas HOPS koristi na lokaciji Kupska 4, Zagreb, su građene i oduvijek korištene kao zgrade prijenosne djelatnosti i Nacionalnog dispečerskog centra, te nikada nisu bile stvarno vlasništvo HEP-a d.d. Zgrade se u formalnom vlasništvu HEP-a d.d. nalaze samo zbog administrativne odluke o načinu formiranja HEP grupe, čijim nastankom su svi organizacijski dijelovi elektroprivrede razvlašteni i njihova imovina otuđena (prenesena) na HEP d.d.

  Ukoliko se ustraje na „otimačini“ HOPS-ovih resursa na lokaciji Kupska, TEHNOS će o tome obavijestiti javnost i uzbuniti svoje članstvo.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
11/21/2023
11/21/2023
11/21/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
 
  Sva prava pridržana A design