Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- O B A V I J E S T O POSLJEDICAMA NEPOSTOJANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 30. svibnja 2014.

  - članovima TEHNOS-a
  - svim radnicima HEP grupe


  Poštovani i obespravljeni kolegice i kolege!

  Kao što već znate, Kolektivni ugovor za HEP grupu istekao je 01.04.2014. godine. S obzirom da novi nije potpisan, HEP grupa po prvi puta nema Kolektivni ugovor a prava radnika ostavljena su na milost i nemilost poslodavcu.

  Na strani sindikata pregovaraju samo Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSR) , prethodno onemogućivši sudjelovanje TEHNOS-a i ostalih sindikata.~

  Rezultati pregovora su za radnike poražavajući, nepravedni i diskriminirajući:
  Prava radnika smanjena su u prosjeku za približno 10%, a najviše su oštećene osjetljive kategorije (stariji, sa manjim primanjima i udaljenim mjestom stanovanja) čiji gubitak može iznositi i katastrofalnih više od 25%.
  • Nestalo je 3.550 kuna na ime Božićnice, regresa ili Dara za dan HEP-a.
  • Ukidanjem dodatka na plaću za neprekidni radni staž u HEP-u (0,15%) kažnjava se vjernost poduzeću.
  Otpremnina prigodom odlaska u mirovinu smanjuje se sa 1/8 na 1/10 bruto plaće po godini staža.
  Naknada za prijevoz se ograničava na maksimalno 700 kuna mjesečno, čime će neki radnici biti oštećeni i preko 10.000,00 kuna neto godišnje.

  Pitamo se, tko smije biti toliko drzak i pokvaren, da si uzima pravo igranja ljudskim sudbinama i ugrožavanja materijalnog statusa 10.000 radnika HEP-a, bez njihovog znanja i pristanka?!


  Pozivamo poslodavce i „reprezentativne“ sindikate koji sudjeluju u pregovorima da:
  • Hitno nastave pregovore i u što kraćem roku sklope novi Kolektivni ugovor za HEP grupu!
  • Radnicima nadoknade gubitak pretrpljen zbog umanjenja na plaći za travanj 2014. godine!  Molimo pregovarače HES-a i NSRHEP-a da ubuduće zaista pregovaraju samo za prava svojih članova, jer svojom „borbom“ nanose štetu SVIMA.

  Vaš TEHNOS!
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design