Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Gdje su kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.???
 
 • Zagreb, 11. travnja 2014.


  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića, dipl.ing.

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat
  n/r predsjednika Dubravka Čorka

  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d.
  n/r predsjednika Luke Marojice


  Predmet: Početak kolektivnih pregovora za HOPS d.o.o.
  - hitno, traži se


  Poštovani,

  Na temelju obavijesti Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 21. listopada 2013. godine, KLASA: 006-04/13-08/220, URBROJ: 524-03-01-03/3-13-3 o „Upisu u evidenciju reprezentativnih sindikata – sporazum“, izvršen je upis TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a pod evidencijskim brojem 47/13-SV, kao reprezentativnog za kolektivno pregovaranje u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.~

  Članak 145. Kolektivnog ugovora za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. glasi: „Stranke će najmanje 90 dana prije isteka roka na koji je sklopljen ovaj Kolektivni ugovor započeti pregovore na sklapanju novog Kolektivnog ugovora“. Budući je naprijed navedeni Kolektivni ugovor sklopljen na određeno vrijeme, do 30. lipnja 2014. godine, rok za otpočinjanje pregovora za sklapanje novog kolektivnog ugovora bio je 01. travanj 2014. godine.

  Nejasno je zašto vi kao potpisnici kolektivnog ugovora ne poštivate vlastite odredbe koje ste potpisali, podsjećamo - bez TEHNOS-a.

  Nastavno na navedeno TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a ovim putem pokreće kolektivne pregovore za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. te od poslodavca zahtijeva HITNO sazivanje sastanka pregovaračkih odbora i otpočinjanje kolektivnog pregovaranja. U protivnom će se poduzeti sindikalne akcije u skladu sa Zakonom o radu.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
 
  Sva prava pridržana A design