Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- O B A V I J E S T O KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 09. travnja 2014.


  31. ožujka 2014. prestao je važiti Kolektivni ugovor za HEP grupu!

  Time je, isto kao i prošle godine, još jednom iskazana nesposobnost pregovarača za pravodobno osiguranje stečenih prava radnika HEP-a, koja su dovedena u neizvjesno stanje!

  Ponovno se namjerno skrivaju informacije o pregovorima~, kako od strane poslodavaca tako i od strane sindikata koji pregovaraju. Danas, deset dana nakon isteka kolektivnog ugovora, još uvijek nitko od pregovarača ne smatra shodnim radnicima obznaniti tu informaciju.

  Dok se ne donese novi kolektivni ugovor, očito je da vrijedi Pravilnik o radu koji je stupio na snagu 01. travnja prošle godine, a u kojem su prava radnika snižena za više od 10%, dok za pojedine kategorije (starije, sa manjim primanjima i udaljenim mjestom stanovanja) smanjenje može iznositi i više od 25%.
  Podsjećamo da je navedenim Pravilnikom smanjen dodatak za minuli rad na 0,5%, otpremnina na 1/10 bruto plaće, naknada za prijevoz na maksimalno 700 kuna, potpuno su ukinuta sredstva za regres, Uskrs i Božić, te brojna druga prava radnika poput odredbe o sigurnosti plaće koju poslodavac više nije dužan prioritetno osigurati neovisno o rezultatima poslovanja.

  Sve bi bilo drugačije i bolje da TEHNOS sudjeluje u pregovorima, no na žalost nije tako, zahvaljujući neshvatljivom nedostatku volje za suradnju od strane nekih sindikalaca.

  Ako do 30. travnja ne bude potpisan dobar novi kolektivni ugovor, TEHNOS poziva reprezentativne sindikate koji pregovaraju na organizaciju industrijskih akcija (štrajk, prosvjedi, ...), sukladno obvezama koje su preuzeli prema članstvu i svim radnicima HEP-a.

  Vaš TEHNOS!
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
 
  Sva prava pridržana A design